Teyrnged briodol i arwr chwaraeon yn Sir Gaerfyrddin

441 diwrnod yn ôl

Rhoddwyd teyrnged unigryw i un o gewri chwaraeon y sir.

Mae stand trac athletau'r Cyngor yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin wedi cael ei enwi ar ôl llywydd clwb Harriers Caerfyrddin, Dr Hedydd Davies, i gydnabod ei oes o wasanaethau i athletau yn lleol ac yn genedlaethol.

Mae Dr Davies wedi treulio'r 40 mlynedd diwethaf yn gwirfoddoli neu'n trefnu digwyddiadau athletau yn Sir Gaerfyrddin boed ar lefel gynradd neu lefel ryngwladol gan gynnwys nifer o ddigwyddiadau ysgolion Prydain a 35 o gystadlaethau pencampwriaeth Cymru.

Fel athletwr a oedd yn cystadlu, cymerodd cyn-lywydd Cymru ran yng Ngemau Gymanwlad Cymru 1970 yng Nghaeredin ac fe'i henwyd yn uwch-bencampwr Cymru naw gwaith yn y rasys ffos, marathon a thraws gwlad.

I nodi'r digwyddiad, ymunodd athletwyr o bob oedran a chadeirydd Athletau Cymru, Steve Perks â Dr Davies mewn seremoni dadorchuddio yn gynharach yr wythnos hon.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Chwaraeon, Diwylliant a Thwristiaeth: “Rydym ni, ynghyd â Chlwb Athletau Harriers Caerfyrddin, wrth ein boddau i allu cydnabod Hedydd Davies yn y ffordd hon. Yn ogystal â bod yn athletwr talentog, mae ei gyfraniad di-flino fel trefnydd a hyfforddwr ers hynny wedi dylanwadu'n fawr ar unigolion yn eu camp.

Mae enwi'r stand ar ei ôl yn deyrnged briodol i'r ymrwymiad iddo ei roi i athletau yn ystod ei fywyd."

Mae gwaith Mr Davies wedi cael ei gydnabod gan nifer o wobrau gan gynnwys Gwobr Cyflawniad Oes Sir Gaerfyrddin 1998, Gwobr Anrhydedd Athletau Cymru 2002, MBE am wasanaethau i Harriers Caerfyrddin ac Athletau Cymru 2007, Gwobr Cyflawniad Oes Cyngor Tref Caerfyrddin 2010, Gwobr Cyflawniad Oes Athletau Cymru 2012, Gwobr RB Evans 2018 a Gwobr Arbennig yng Nghinio Dathlu 70 mlynedd Harriers Caerfyrddin am Wasanaeth i'r Clwb (Tachwedd 2018), Gwobr Gwasanaethau'r DU i Athletau Sportshall 2018.