Swyddogion gorfodi yn mynd i'r afael â sbwriel

222 diwrnod yn ôl

Rhoddwyd dirwyon gwerth £2025 am droseddau'n ymwneud â sbwriela yn Sir Gaerfyrddin yn ystod mis Mehefin a mis Gorffennaf.

Mae swyddogion gorfodi Cyngor Sir Caerfyrddin wedi bod yn brysur yn rhoi sylw i adroddiadau gan y cyhoedd ac wedi dal rhai unigolion wrth iddynt droseddu, er enghraifft, yn gollwng sbwriel ac yn methu â chodi baw eu cŵn. 

Dyma'r Hysbysiadau Cosb Benodedig a gyflwynwyd yn ystod y dau fis diwethaf: 

  • Hysbysiad Cosb Benodedig o £350 i unigolyn o Abertawe am dipio anghyfreithlon yn y Pwll, Llanelli
  • Hysbysiad Cosb Benodedig o £100 i unigolyn o Lanelli am beidio â chydymffurfio â hysbysiad gorfodi yn ymwneud â gwastraff ac am roi bwyd, stympiau sigaréts, a gwydr mewn bag glas
  • Hysbysiad Cosb Benodedig o £350 i unigolyn o Gaerfyrddin am dipio anghyfreithlon ar safle casglu deunydd ailgylchu y Co-Op, Cydweli
  • Hysbysiad Cosb Benodedig o £75 i fenyw yn Llandybïe am godi baw ei chi a'i daflu i glawdd
  • Hysbysiad Cosb Benodedig o £300 i unigolyn o Lwynhendy ar ôl cael hyd i'w wastraff dros bedair milltir i ffwrdd ym Mhum Heol. Roedd y gwastraff wedi'i wasgaru ar ddwy ochr yr heol am oddeutu hanner milltir
  • Hysbysiad Cosb Benodedig o £75 i ddyn am daflu potel blastig allan o ffenestr ei gâr ar y ffordd arfordirol rhwng Glanyfferi a Chydweli
  • Hysbysiad Cosb Benodedig o £75 i ddyn o Fryste am daflu potel blastig i glawdd yn Nhal y Clun, Llangennech
  • Hysbysiad Cosb Benodedig o £600 i berchennog busnes o Lanelli ar ôl iddo geisio gwaredu gwastraff ei fusnes yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Llanelli. Cafodd y perchennog busnes ei atal yn y cyfleuster a methodd â chyflwyno'r dogfennau perthnasol a fyddai'n caniatáu iddo gludo gwastraff, o fewn yr amser penodedig
  • Hysbysiad Cosb Benodedig o £100 i unigolyn o Lanelli am ganiatáu i'w gi faeddu a methu â chodi'r baw

Dywedodd y Cyng. Philip Hughes, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros faterion Gorfodi: "Rydym yn gwrthod goddef unrhyw fath o sbwriela yn ein sir hardd. Bydd y rhai sy'n methu â defnyddio'r biniau sbwriel niferus a'r cyfleusterau gwaredu gwastraff/casglu a ddarperir gan y Cyngor yn gywir yn cael dirwy fel sy'n briodol.”