Mae angen eich help chi ar eich amgueddfa

322 diwrnod yn ôl

Mae angen gwirfoddolwyr i helpu i gynnal arolygon byr ar gyfer Amgueddfa Parc Howard fel rhan o brosiect ar Straeon Crochenwaith Llanelly.

Sicrhawyd cyllid o fwy na £100,000 i helpu i ganfod a datgelu straeon cudd Crochenwaith Llanelly.

Mae'r gwaith hwn yn cynnwys dod i well dealltwriaeth o ganfyddiadau pobl am yr Amgueddfa a stori'r crochenwaith, ac fel rhan o hyn mae angen adborth gan gynifer o bobl â phosibl drwy gynnal arolwg byr.

Felly, os oes gennych ychydig o oriau i'w sbario, cysylltwch â ni. Bydd hyfforddiant llawn yn cael ei roi a thelir unrhyw dreuliau y byddwch yn mynd iddynt ar ein rhan.

Y gobaith yw y gall pob gwirfoddolwr gynnal 10-15 arolwg yn gofyn cyfres o gwestiynau byr, a fydd o gymorth i roi gwybod i'r tîm am farn pobl am Barc Howard a stori'r crochenwaith.

Mae angen amrywiaeth o safbwyntiau felly maent yn chwilio am bobl a fydd yn mynd â'r arolygon i'r llyfrgell leol neu'r pwll nofio, ac i'r archfarchnad neu'r ganolfan siopa.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Os ydych chi neu unrhyw un yr ydych yn ei adnabod yn barod i roi ychydig oriau o'ch amser i'n helpu i gyrraedd cymaint o bobl ag y gallwn ar draws Llanelli, mae hyn yn ffordd wych o'n helpu i gynorthwyo Amgueddfa Parc Howard yn ei nod o ddod yn llawer mwy ymwybodol o anghenion ei chymunedau lleol."

Os gallwch helpu anfonwch e-bost i info@headlanddesign.co.uk neu ffoniwch 01829 271329.