Dathlu Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yng ngŵyl Pride Llanelli

21 diwrnod yn ôl

Cyn bo hir, fydd tref yn Sir Gaerfyrddin dan liwiau di-ri yn sgil cynnal Gŵyl Pride Llanelli.

Cynhelir yr ŵyl sy'n dathlu cydraddoldeb, amrywiaeth ac ysbryd cymunedol ddydd Sadwrn 3 Awst.

Cefnogir y digwyddiad sy'n rhad ac am ddim gan Gronfa Cymorth Digwyddiadau Cyngor Sir Caerfyrddin. Bydd yno orymdaith, adloniant byw, ffair bleser a thros 65 o stondinau.

Yn ogystal, fydd bwyd a diod ar gael ynghyd â chyfleusterau llesiant gan gynnwys ystafell therapi cyfannol ac ystafell synhwyrau.

Bydd yr orymdaith yn cychwyn y tu allan i Theatr y Ffwrnes am 11:30am cyn mynd i gyfeiriad canol tref Llanelli ac i Ganolfan Selwyn Samuel lle cynhelir y prif ddigwyddiad.

Cynhelir y prif ddigwyddiad yng Nghanolfan ac o'i chwmpas Selwyn Samuel rhwng 12:30pm a 6:30pm.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Hamdden, Diwylliant a Thwristiaeth: "Mae lle i bawb yn Sir Gaerfyrddin, felly mae'n bleser ein bod yn gallu helpu i gynnal Pride Llanelli drwy ein Cronfa Cymorth Digwyddiadau.

"Yn ogystal â dathlu poblogaeth LGBTQ+ Sir Gaerfyrddin, mae Pride Llanelli hefyd yn gyfle i hyrwyddo'r ysbryd cymunedol sy'n gwneud y dref a'r sir yn llefydd gwych i fyw ynddynt.

"Bydd gorymdaith, cerddoriaeth fyw, stondinau a gweithgareddau eraill ar y diwrnod i greu digwyddiad gwych a bywiog a fydd yn rhoi hwb i fusnesau canol tref Llanelli drwy ddenu mwy o ymwelwyr.

"Mae digwyddiadau tebyg eisoes wedi profi llwyddiant mewn trefi a dinasoedd ledled y Deyrnas Unedig ac rydym yn gobeithio am lwyddiant tebyg yn Llanelli ddydd Sadwrn Awst 3.

"Mae pawb sydd ynghlwm â threfniadau Pride Llanelli yn haeddu clod mawr."

Yn ystod y dydd, bydd bomiau paent lliw o bowdwr ar gael o flaen y llwyfan yng Nghanolfan Selwyn Samuel am £2 yr un neu dri am £5.

Am ragor o wybodaeth, ewch i adran 'Beth sy' mlaen' ar www.darganfodsirgar.com.