Cystadleuaeth frwd rhwng darpar entrepreneuriaid

139 diwrnod yn ôl

Ysgol Teilo Sant yw'r pencampwyr masnachwyr ifanc ar ôl gwerthu eu holl stoc ym Marchnad Awyr Agored Caerfyrddin.

Coronwyd y disgyblion o Flwyddyn 6 yn enillwyr ar ôl brwydr â dwy ysgol arall, sef Saron a Meidrim, yng Nghystadleuaeth Masnachwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin.

Gwerthodd yr ysgol dros 500 o bice ar y maen â blas mewn pedair awr a chodi bron i £300 ar gyfer eu hysgol.

Mae'r gystadleuaeth flynyddol yn golygu sefydlu busnes a'i droi'n fenter broffidiol.

Mae'n rhaid i dimau o hyd at 5 disgybl, blwyddyn 6, ddatblygu syniad busnes, cynllunio, prynu deunydd/cynnyrch, brandio'r syniad a rhedeg y stondin yn y farchnad awyr agored am ddiwrnod.  Mae pob ysgol yn cael cadw unrhyw elw a wneir yn ystod y dydd.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n gyfrifol am y marchnadoedd: “Roedd ansawdd y cynnyrch o'r radd flaenaf unwaith eto. Roedd yn hyfryd gweld hyder y plant yn tyfu yn ystod y dydd ac fe wnaeth roi syniad iddyn nhw beth yw rhedeg busnes. Hoffwn ddiolch o galon i Rodfa'r Santes Catrin a Maes Myrddin am eu cefnogaeth wrth noddi'r gystadleuaeth a hoffwn ddiolch i’r athrawon am eu holl waith caled."