Cynnal Treialon Cŵn Defaid Cenedlaethol yn Llandeilo

80 diwrnod yn ôl

Cyn bo hir, fydd rhai o gŵn defaid gorau Cymru a'u trinwyr yn cystadlu mewn digwyddiad mawr yn Sir Gaerfyrddin.

Cynhelir Treialon Cŵn Defaid Cenedlaethol Cymru 2019 o ddydd Gwener Awst 2 i ddydd Sul Awst 4 ym Mharc Dinefwr yn Llandeilo.

Camp gystadleuol yw treialon cŵn defaid lle mae cŵn sodli yn symud defaid o amgylch cae, ffensys, gatiau neu lociau a hynny yn ôl cyfarwyddyd eu trinwyr.

Cysylltir digwyddiadau treialon cŵn defaid yn bennaf ag ardaloedd ffermio mynydd a hynny ar dir heb ryw lawer o ffens. Mae'r gamp i'w weld ar raglen deledu adnabyddus y BBC 'One Man and His Dog'.

Cefnogir Treialon Cŵn Defaid Cenedlaethol Cymru 2019 gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Hamdden, Diwylliant a Thwristiaeth: "Rydym yn ymfalchïo yn ein treftadaeth wledig yn Sir Gaerfyrddin; felly mae'n gwbl briodol fod y gystadleuaeth yn cael ei chynnal yn y sir.

"Bydd y digwyddiad sy'n addas i'r teulu cyfan yn cyfuno cyffro'r treialon cŵn defaid â nifer fawr o stondinau a fydd yn arddangos busnesau crefft a bwyd lleol. Bydd hyn yn helpu i ddathlu traddodiad hynod boblogaidd ym myd amaeth.

Cynhelir y treial hwn ym mharc trawiadol Dinefwr yn Llandeilo sy'n eiddo i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac rydym yn falch o gynorthwyo â'r digwyddiad hwn a gweithgareddau eraill drwy ein Cronfa Cymorth Digwyddiadau.

Bydd 80 o stondinau ar gael drwy gydol y digwyddiad a rhoir cyfle i ymwelwyr ddarganfod amrywiaeth eang o gynnyrch o bob rhan o Sir Gaerfyrddin a thu hwnt.

Dywedodd Meirion Owen, Cadeirydd Treialon Cŵn Defaid Cenedlaethol Cymru 2019: "Rydym yn falch iawn o groesawu Treialon Cŵn Defaid Cenedlaethol 2019 i Landeilo a Sir Gaerfyrddin. Bydd hyn yn gyfle inni ddwyn sylw i'n hardal a'r doniau arbennig sydd gennym yma yng Nghymru.

"Yn ogystal, ein ffocws ar gyfer y penwythnos yw cynnal diwrnod gwych i'r teulu gyda'r ŵyl crefft a bwyd. Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn annog pobl i ddod â'r gobaith yw y byddant yn profi cyffro'r treialon cŵn defaid am y tro cyntaf.

Mae tocynnau'n £8 y dydd i oedolion ac mae mynediad am ddim i blant dan 16.

I archebu tocynnau neu am ragor o wybodaeth ewch i www.welshnationalsheepdogtrials.org.uk