Buddsoddiad newydd i reilffyrdd o fudd i Sir Gaerfyrddin

218 diwrnod yn ôl

Mae cynlluniau i adeiladu gorsaf drenau newydd yn Felindre a gwaith uwchraddio gwerth miliynau o bunnoedd i Orsaf Drenau Caerdydd Canolog wedi cael eu croesawu gan Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole y byddai'r cam hwn yn hwb i wasanaethau rheilffyrdd ledled y dinas-ranbarth ac yn lleihau amseroedd teithio i orllewin Cymru ac yn ôl.

Mae tua £80 miliwn eisoes wedi'i addo gan Lywodraeth y DU heddiw (dydd Llun, 22 Gorffennaf) i ailwampio Gorsaf Drenau Caerdydd Canolog ac adeiladu gorsaf newydd yn Felindre.

Dywed y Cynghorydd Dole y bydd datblygiad Parcffordd Felindre yn ychwanegu gwerth at y rhanbarth yn ogystal â'r gwasanaethau presennol.

Bydd yn arbed 14 munud o ran amseroedd teithio o orllewin Cymru i Gaerdydd ar gyfer pobl yn Sir Gaerfyrddin sy'n teithio ar y trên. Mae ymchwil yn dangos bod y daith ar y trên yn cymryd mwy o amser na thaith yn y car o orllewin Cymru i Gaerdydd ac ymlaen i Lundain.

Bydd Gorsaf Drenau Caerdydd Canolog yn cael ei hailadeiladu'n llwyr gan gynnwys platfformau hirach a mynediad gwell.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Rydym yn croesawu’r newyddion hyn, a fydd o fudd i fusnesau a thrigolion yn Sir Gaerfyrddin. Bydd arbed 14 munud o ran amseroedd teithio i Gaerdydd ac ymlaen i Lundain yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i deithwyr sy'n teithio ar hyd y llwybr hwnnw. Mae seilwaith newydd, ynghyd â theithiau ychwanegol ar y trên i orllewin Cymru, yn hanfodol i roi hwb i'r ffyniant economaidd rhanbarthol. Ac wrth i'r traffig barhau i gynyddu ar gefnffyrdd allweddol ledled gorllewin Cymru, mae gwella gwasanaethau rheilffyrdd o ran amseroedd teithio, amlder ac ansawdd yn hanfodol i helpu i fynd i'r afael â thagfeydd a gwella cysylltedd. Fel cyngor rydym wedi ymrwymo i leihau ein hôl troed carbon, felly dylid croesawu cynlluniau o'r math hwn.”