Archfarchnad fegan gyntaf Llanelli

393 diwrnod yn ôl

Mae'r archfarchnad fegan gyntaf yn Llanelli wedi agor ei drysau yn sgil grant gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

Ddydd Gwener bu Kind Earth yn gweini cynnyrch organig a lleol i'w gwsmeriaid cyntaf yn ei siop yng Nghanolfan y Strade ym Maes y Coed.

Cefnogwyd y busnes, sy'n eiddo i ddyn lleol o'r enw Matt Rogerson, gan grant o £4,500 drwy Gronfa Busnes a Chychwyn Busnes y Cyngor.

Defnyddiwyd yr arian i brynu offer gan gynnwys system EPOS, oergelloedd a rhewgelloedd, silffoedd, trollïau, basgedi a ffitiadau golau.

Mae'r busnes yn barth di-blastig sy'n cynnig bagiau papur a chludwyr papur i gwsmeriaid fel deunydd pecynnu.

Yn ogystal â gwerthu bwydydd bydd y siop yn rhedeg cynllun terracycle ac yn cynnal nifer o ddigwyddiadau gan gynnwys diwrnodau casglu sbwriel a gweithdai ar ystod eang o bynciau i wella ffyrdd o fyw.

Yn ôl Matt Rogerson mae'n gwireddu breuddwyd drwy agor y siop.

Dywedodd: “Rwyf wedi fy nghyffroi'n lân ynghylch agor Kind Earth, ac rwy'n ddiolchgar i'r Cyngor am y benthyciad busnes cychwynnol ac am gredu ynof i, gan fod hynny wedi fy helpu i ddilyn fy mreuddwyd. Rhyngom rwy'n gobeithio y gallaf i a'm rhanddeiliaid wneud ein cymuned leol a byd-eang yn llefydd gwell. Yn ogystal â bod yn archfarchnad fegan lle gall pobl brynu eitemau lleol ffres o ansawdd da, mae'r siop yn cynnig cyfle i gwsmeriaid fod yn rhan o fentrau a gweithdai i'n gwneud yn gymuned iachach a mwy cynaliadwy.”

Dywedodd Mr Rogerson ei fod yn gobeithio cyflogi pobl yn y dyfodol.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Rwy'n hapus ein bod wedi gallu darparu cyllid i helpu Kind Earth i ddatblygu busnes newydd a fydd o fudd i'r gymuned ac yn cynnig amrywiaeth ehangach o fwydydd i bobl.

Fel Cyngor rydym wedi ymrwymo i gryfhau ein economi leol ac i roi cymaint o ddewis â phosib i bobl Sir Gâr.”