Parc Howard ar y rhestr fer ar gyfer gwobr genedlaethol

462 diwrnod yn ôl

Mae Parc Howard wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr fawreddog, sef Gwobr i Amgueddfeydd sy'n Croesawu Teuluoedd.

Mae elusen Kids in Museums yn dyfarnu'r wobr bob blwyddyn i un amgueddfa, oriel, cartref hanesyddol neu safle treftadaeth yn y DU sy'n mynd yr ail filltir i sicrhau profiad gwych i deuluoedd.

Drwy gydol mis Ebrill a mis Mai, pleidleisiodd teuluoedd ar draws y wlad dros eu hoff atyniadau treftadaeth ar wefan Kids in Museums. Dyma'r unig wobr i amgueddfeydd sy'n cael eu beirniadu gan deuluoedd.

Ymysg dros 800 o enwebiadau, dewiswyd 15 gan banel o arbenigwyr amgueddfeydd ar gyfer y rhestr fer.

Bellach bydd beirniaid cudd sy'n deuluoedd yn ymweld â'r amgueddfa, a fydd yn asesu'r amgueddfeydd yn unol â maniffesto Kids in Museums. Eu profiadau nhw fydd yn penderfynu ar enillydd ym mhob categori'r wobr a'r enillydd cyffredinol, a fydd yn ennill ein gwobr i Amgueddfeydd sy'n Croesawu Teuluoedd 2019.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Wasanaethau Diwylliannol: "Mae hon yn adeg gyffrous iawn i Amgueddfa Parc Howard. Mae cael enwebiad ar gyfer gwobr mor bwysig â hon yn anhygoel ac yn dyst i'r amgylchedd teuluol yr ydym wedi bod yn gweithio i'w greu yn yr amgueddfa."

Dywedodd Emmajane Avery, Cadeirydd Kids in Museums: "Mae'n wych gweld bod Amgueddfa Parc Howard wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y wobr i Amgueddfeydd sy'n Croesawu Teuluoedd. Mae'n gyflawniad gwych i gyrraedd y rhestr fer yn ystod ein blwyddyn mwyaf cystadleuol erioed ac mae'n dangos y gwaith caled y mae staff wedi'i wneud i greu profiad pleserus i deuluoedd. Cawsom ein hysbrydoli i weld sut y mae'r amgueddfa uchelgeisiol hon yn gweithio gyda sefydliadau cymunedol i ddarparu'r amgueddfa i deuluoedd sydd ar incwm isel. Dymunwn bob lwc i'r amgueddfa yn y rownd nesaf."