Mynedfa barhaol newydd i bobl anabl, Neuadd y Dref Llanell

76 diwrnod yn ôl

Mae aelodau o’r cyhoedd yn cael eu gwahodd i ddweud eu dweud am fynedfa barhaol newydd i bobl anabl yn Neuadd y Dref Llanelli.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin am gael gwared â’r ramp dros dro a’r lifft bresennol nad oes modd ei hatgyweirio a gosod ramp neu lifft newydd yn eu lle.

Mae Neuadd y Dref Llanelli yn adeilad rhestredig gradd II ac ystyrir ei bod o bwys hanesyddol a phensaernïol.

Cafodd ei hadeiladu yn 1894-6 ar arddull Eidalaidd Williams Griffiths o Lanelli a ddewiswyd mewn cystadleuaeth yn 1892.

Mae’r cyngor wedi ymgynghori â’r Gynghrair Anabledd Leol a Chymdeithas Ddinesig Llanelli a’r Cylch ynghylch y cynigion ond mae hefyd yn awyddus i gasglu adborth gan y cyhoedd cyn cyflwyno cais am ganiatâd adeilad rhestredig i CADW a Llywodraeth Cymru.

Yr opsiwn cyntaf yw ramp parhaol a fyddai’n syml ac yn sensitif i’r adeilad. Byddai’r bwlch lle mae’r lifft allanol bresennol wedi’i lleoli yn cael ei lenwi a’i adfer.

Yr ail opsiwn yw gosod lifft newydd wedi’i gwneud o wydr a dur di-staen a chael gwared â’r ramp dros dro.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau: “Mae Neuadd y Dref Llanelli yn adeilad rhestredig gradd II gwych yng nghanol y dref ac mae’n bwysig ein bod yn sicrhau bod y trefniadau parhaol o ran mynediad yn iawn.

“Mae’r adeilad yn cael ei ddefnyddio’n helaeth, gan gynnwys ar gyfer priodasau a chofrestriadau, cyfarfodydd a swyddfeydd, ac rydym yn gwybod y bydd gan bobl eu barn eu hunain am yr hyn a fyddai’n well ganddynt.

“Byddwn yn rhoi ystyriaeth i’r holl sylwadau sy’n dod i law.”

Cynhelir yr ymgynghoriad cyhoeddus tan 26 Mehefin 2019.

Gallwch gyflwyno sylwadau ar-lein neu’n ysgrifenedig yn Neuadd y Dref Llanelli.

Dyddiad gorffen: 26 Mehefin 2019