Diwrnod o hwyl yn Rhydaman i ddathlu Taith y Merched

130 diwrnod yn ôl

MAE Rhydaman yn gwneud ymdrech enfawr i ddathlu Taith Merched OVO Energy a fydd yn dod drwy'r dref ddydd Sadwrn 15 Mehefin.

Mae diwrnod o hwyl i'r teulu wedi'i drefnu a bydd adloniant, gweithgareddau beicio a stondinau, ac mae baneri melyn a gwyrdd wedi ychwanegu lliw at y strydoedd.

Mae Rhydaman yn un o'r trefi yn Sir Gaerfyrddin a fydd yn croesawu rhai o feicwyr benywaidd proffesiynol gorau'r byd wrth iddynt gymryd rhan yng nghymal olaf Taith y Merched.

Bydd y beicwyr yn rasio o Felodrom Caerfyrddin o 10am gan ddilyn y llwybr drwy Nantgaredig, Brechfa, Abergorlech, Talyllychau, Llandeilo, Ffair-fach a Bethlehem, a chyrraedd y Mynydd Du tua 12pm ac yna byddant yn mynd drwy Frynaman Uchaf, a'r Garnant gan gyrraedd Rhydaman tua 12.30pm. Yna, byddant yn mynd drwy Ben-y-groes, Gors-las, Cefneithin, Pontyberem, Carwe, Trimsaran a Phinged cyn croesi'r llinell derfyn ym Mharc Gwledig Pen-bre.

Yn Rhydaman, darperir adloniant i'r teulu gan Jac y do, Dawnswyr Penrhyd, y gantores Kizzy Crawford, ac Organised Kaos o 10am.

Bydd amrywiaeth o stondinau ar hyd Stryd y Cei, ynghyd â thîm Actif Cyngor Sir Caerfyrddin a fydd yn cynnal gweithgareddau beicio.

Yn y cyfnod cyn y digwyddiad, mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cydweithio â Heddlu Dyfed-Powys i gynnig pecynnau cofrestru beiciau yn yr Hwb yn Stryd y Cei, rhwng 3pm a 5pm ddydd Mercher 12 Mehefin, dydd Iau 13 Mehefin a dydd Gwener 14 Mehefin, a rhwng 10am a 3pm ddydd Sadwrn 15 Mehefin.

Bydd ITV4 yn dangos uchafbwyntiau pob cymal o Daith Merched OVO Energy, a bydd y rhaglenni yn cael eu darlledu am 8pm yn y DU. Bydd modd gweld y rhaglenni ar gais drwy wasanaeth dal i fyny ITV Hub hefyd.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Rydym wrth ein boddau fod Rhydaman yn paratoi i roi croeso gwych i'r beicwyr ac yn cynnig gweithgareddau hwyl i'r teulu i gyd eu mwynhau a mynd i ysbryd yr achlysur unigryw hwn.”

Gallwch gael gwybodaeth am ddigwyddiadau cymunedol, lleoedd i aros a chystadlaethau ar www.darganfodsirgar.com