Cawod o liwiau'r enfys yn cwympo ar blant ysgol

410 diwrnod yn ôl

Roedd yr aer yn llawn lliw wrth i fwy na 700 o blant yng Nghaerfyrddin a Rhydaman gymryd rhan yn y 'Rainbow Dash' cyntaf i ysgolion.

Ymunodd Tîm Pobl Ifanc Egnïol Cyngor Sir Caerfyrddin gyda Tŷ Hafan, elusen plant Cymru i lansio digwyddiad newydd i ysgolion a chodi arian hanfodol ar gyfer plant â chyflyrau sy'n cyfyngu ar fywyd a'u teuluoedd.

Cafodd disgyblion o Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth, Canolfan Elfed, Ysgol Dyffryn Taf ac Ysgol Gyfun Emlyn eu gorchuddio mewn paent powdr wrth iddyn nhw redeg, loncian a cherdded y daith 3 cilometr ar hyd caeau Canolfan Hamdden Caerfyrddin yn Nhre Ioan.

Daw'r digwyddiad yn dilyn Rasys Enfys poblogaidd Tŷ Hafan sydd wedi cael eu cynnal ledled Cymru dros y blynyddoedd diwethaf.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Hamdden: “Roeddem wrth ein bodd i fod yn rhan o'r digwyddiad hwn yn enwedig gan mai dyma'r cyntaf o'i fath i gael ei gynnal yng Nghymru. Roedd yn hwyl, yn egnïol ac yn gyfle gwych i godi arian ar gyfer darparu gofal a chymorth i blant a phobl sy'n byw bywydau byr a'u teuluoedd."