Parc Gwledig Pen-bre yn croesawu atyniad newydd

380 diwrnod yn ôl

Mae cwrs golff mini antur newydd ar ei ffordd i Barc Gwledig Pen-bre.

Bydd y cwrs pwrpasol â thema gwerth £150k yn disodli'r hen gyfleuster golff giamocs presennol.

Bydd pob twll yn cyfleu atyniadau sydd eisoes yn y Parc gan gynnwys llethr sgïo, llongddrylliadau, cylchffordd gaeedig a byncer arfau rhyfel. Bydd lluniaeth ar gael hefyd i'w brynu yn y cyfleuster hwn.

Mae'r Bwrdd Gweithredol wedi cytuno ar gyllid drwy gronfa ddatblygu'r cyngor a fydd yn ad-daladwy dros gyfnod penodol.

Disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Hamdden: “Mae'r Parc wedi datblygu'n helaeth dros y blynyddoedd diwethaf gyda chyfleusterau gwersylla gwell a chylchffordd gaeedig newydd yn ogystal â'r caffi sydd wedi cael ei adnewyddu a fydd yn agor cyn hir.  Mae'r Parc hefyd wedi cynnal digwyddiadau proffil uchel gan gynnwys Taith Prydain OVO Energy a Battle on the Beach. Rydym wedi ymrwymo i wella Parc Gwledig Pen-bre. Mae'n lle mor hyfryd ac er mwyn i ni sicrhau bod ein hymwelwyr yn dychwelyd dro ar ôl tro mae'n bwysig ein bod yn darparu'r cyfleusterau gorau ar eu cyfer."