Casglu biniau dros Ŵyl Banc y Gwanwyn

121 diwrnod yn ôl

Mae trigolion yn cael eu hatgoffa y bydd newidiadau i'r casgliadau biniau dros Ŵyl Banc y Gwanwyn.

O ddydd Llun 27 Mai tan ddydd Gwener 31 Mai bydd y casgliadau'n digwydd un diwrnod yn hwyrach na'r arfer. Bydd casgliadau dydd Gwener yn digwydd ar y dydd Sadwrn. A fyddech cystal â sicrhau eich bod yn rhoi eich biniau allan erbyn 6am ar eich diwrnod casglu. Yn ogystal bydd y newidiadau hyn yn effeithio ar gwsmeriaid y gwasanaeth gwastraff gardd.

Gallwch ddefnyddio ein gwiriwr ar-lein drwy fynd i wefan y cyngor os nad ydych yn siŵr o ran eich diwrnod casglu/lliw'r bagiau.

Cofiwch gellir ailgylchu poteli gwydr a jariau yn eich banc ailgylchu gwydr agosaf; edrychwch ar y tudalennau ailgylchu ar wefan y cyngor i weld y lleoliadau.

Bydd yr holl ganolfannau ailgylchu sef Trostre (Llanelli), Wernddu (Rhydaman), Nant-y-caws (Caerfyrddin) a Hendy-gwyn ar Daf ar agor fel arfer ar ddydd Llun Gŵyl y Banc o 8.30am - 6pm. Cofiwch fynd â'ch trwydded yrru, eich bil y Dreth Gyngor neu fil cyfleustodau (sy'n llai na 3 mis oed) er mwyn profi eich bod yn byw yn y sir.