• Dewiswch iaith
 • Cymraeg
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
Cyngor Sir Gar

Cymal Olaf Taith Merched OVO Energy

Caerfyrddin - Parc Gwledig Pen-bre, 15 Mehefin 2019

Cyn y Daith, bydd arwyddion rhybudd melyn yn cael eu rhoi ar hyd y llwybr.  Mae mannau parcio dynodedig ar hyd rhai rhannau o'r llwybr.  Mae manylion ynghylch lleoliadau'r mannau hyn a chyfarwyddiadau ynghylch sut mae eu cyrraedd ar y map isod. Yn ogystal, mae cymunedau ar hyd y llwybr wedi trefnu digwyddiadau i gefnogi'r ras ond hyn a hyn o lefydd parcio fydd ar gael yn y lleoliadau hyn.  Mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan Darganfod Sir Gâr - Be sy' Mlaen.

 • Sicrhewch eich bod yn cyrraedd cyn gynted â phosibl ac o leiaf awr cyn amser cyrraedd amcangyfrifedig y ras.
 • Helpwch i leihau traffig ar y diwrnod drwy rannu car, beicio neu gerdded i'r lleoliad o'ch dewis.
 • Bydd modd parcio am ddim yn ystod y digwyddiad ym mhob man parcio a nodir ar y dudalen hon. Ac eithrio parcio a theithio, Rhodfa'r Santes Catrin, Caerfyrddin, sy'n faes parcio talu ac arddangos, Parc Gwledig Pen-bre (£3 am 2 awr a £5.50 ar gyfer y diwrnod cyfan) a Fferm Cefn Crewil yn Rhiw Bethlehem, sy'n derbyn rhoddion elusennol am barcio.
 • Bydd Parc Caerfyrddin yn cau o 9:00am ymlaen er mwyn sicrhau bod y ras yn gallu dechrau'n ddiogel.
 • Bydd tarfu ar wasanaethau bws mewn rhannau o'r sir.
 • Bydd Parc Gwledig Pen-bre ar gau i gerbydau rhwng 12:00 a 14:00. Nid oes llefydd parcio unrhyw le ar hyd yr A484. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd mewn digon o amser i barcio.
 • Peidiwch â pharcio ar y llwybr ar y diwrnod. Bydd unrhyw gerbydau sy'n achosi rhwystr ar hyd y llwybr yn cael eu tynnu i ffwrdd a bydd angen ichi dalu ffi i'w rhyddhau nhw.

Cofiwch gynllunio ymlaen llaw gan ei bod yn debygol y bydd tarfu ar draffig. Ble bynnag y byddwch yn dewis gwylio'r ras, cofiwch fod yn rhaid i chi fod yn y lleoliad o'ch dewis o leiaf awr cyn i'r ras gyrraedd.

Hwb