Defnyddwyr Llyfrgell i elwa o system newydd

326 diwrnod yn ôl

Cyn bo hir, gallai defnyddwyr Llyfrgell yn Sir Gaerfyrddin gael mynediad i'w cofnodion o'u cartrefi eu hunain.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi buddsoddi mewn system newydd o ran rheoli llyfrgelloedd sydd â'r dechnoleg ddiweddaraf a hefyd yn caniatáu i staff gysylltu â defnyddwyr drwy e-bost neu neges destun.

Bydd y system newydd yn disodli'r hen system a hynny o ddiwedd mis Ebrill ymlaen.  Bydd hyn yn golygu bod llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin yn gweithredu yn yr un ffordd â llyfrgelloedd awdurdodau lleol eraill.

Bydd angen i ddefnyddwyr sy'n cofnodi eu hanes darllen argraffu'r rhestrau erbyn 7 Ebrill cyn i'r system fynd all-lein gan na fyddan nhw'n trosglwyddo i'r un newydd.

Yn ystod y cyfnod all-lein, bydd llyfrau'n cael eu benthyg a'u dychwelyd wrth y desgiau ond ni fydd staff yn gallu cymryd unrhyw geisiadau am lyfrau na chadw unrhyw lyfrau i bobl ac ati nes y bydd y system newydd yn weithredol.

Ni fydd y ciosgau hunan-wasanaeth ar gael chwaith yn ystod y cyfnod pontio.

Y Cyngor yw'r 17eg awdurdod llyfrgell allan o 22 yng Nghymru i fabwysiadu  System Rheoli Llyfrgelloedd newydd SirsiDynix Symphony.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Lyfrgelloedd: “Y system newydd hon yw'r dechnoleg ddiweddaraf oll ac mae'n rhoi fwy o reolaeth i ddefnyddwyr llyfrgell dros eu cofnodion llyfrgell. Gofynnaf ichi fod yn amyneddgar wrth i'r system newydd gael ei chyflwyno."