Biniau dros y Pasg

12 diwrnod yn ôl

Mae trigolion y sir yn cael eu hatgoffa y bydd newidiadau i'r casgliadau sbwriel/deunyddiau ailgylchu dros gyfnod y Pasg.

O ddydd Gwener 19 Ebrill tan ddydd Gwener 26 Ebrill, bydd casgliadau'n digwydd un diwrnod yn hwyrach na'r arfer. Yn ogystal bydd y newidiadau hyn yn effeithio ar gwsmeriaid y gwasanaeth gwastraff gardd. Er enghraifft os yw eich casgliad i fod ar ddydd Gwener, ni fydd yn digwydd tan ddydd Sadwrn, ac yn y blaen. A wnewch chi sicrhau eich bod yn gosod eich biniau allan erbyn 6am ar eich diwrnod casglu.

Mae newidiadau o ran y diwrnodau casglu wedi effeithio ar lawer o drigolion yn ddiweddar; gallwch ddefnyddio ein gwiriwr ar-lein drwy fynd i wefan os nad ydych yn siŵr o ran eich diwrnod casglu/lliw'r bagiau.

Cofiwch ailgylchu drwy ddefnyddio eich bagiau glas - amcangyfrifir bod 90 miliwn o wyau Pasg yn cael eu prynu ym Mhrydain bob blwyddyn, sy'n cyfateb i lawer iawn o gardbord, ffoil a deunyddiau pecynnu plastig!

Ac os ydych chi'n bwriadu coginio cinio mawr ar gyfer yr holl deulu dros y Pasg, cofiwch sicrhau eich bod yn compostio eich pilion llysiau neu sicrhau eu bod nhw'n mynd i'ch bin bwyd, sy'n cael ei gasglu bob wythnos, ynghyd ag unrhyw sbarion - gan gynnwys esgyrn o gig neu bysgod. Dangosodd dadansoddiad o fagiau du a gynhaliwyd gan y cyngor fod hyd at chwarter ein bagiau du'n parhau i gynnwys gwastraff bwyd. Ar ben hynny, roedd modd ailgylchu bron tri chwarter o'r gwastraff hwnnw ac roedd bron hanner dal yn y pecyn!

Gellir ailgylchu poteli gwydr a jariau yn eich banc ailgylchu gwydr agosaf; edrychwch ar y tudalennau ailgylchu ar wefan i weld y lleoliadau.

Bydd yr holl ganolfannau ailgylchu sef Trostre (Llanelli), Wernddu (Rhydaman), Nant-y-caws (Caerfyrddin) a Hendy-gwyn ar Daf ar agor dros y Pasg. Edrychwch ar yr oriau agor ar y wefan. Cofiwch fynd â'ch trwydded yrru, eich bil y Dreth Gyngor neu bil cyfleustodau (sy'n llai na 3 mis oed) er mwyn profi eich bod yn preswylio yn y sir.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Os oes gennych wastraff bwyd, fel sy'n wir yn achos y rhan fwyaf ohonom, dylech roi popeth, hyd yn oed hen fagiau te, yn eich bin bwyd yn hytrach nag yn eich bagiau du gan ei bod yn bwysig nad yw'n mynd i safleoedd tirlenwi. Cofiwch ailgylchu cymaint â phosibl dros y Pasg drwy ddefnyddio'ch biniau bwyd a'ch bagiau glas."

 

Casgliad arferol Casgliad dros y Pasg
Gwener, 19 Ebrill Sadwrn, 20 Ebrill
Llun, 22 Ebrill Mawrth, 23 Ebrill
Mawrth, 23 Ebrill Mercher, 24 Ebrill
Mercher, 24 Ebrill Iau, 25 Ebrill
Iau, 25 Ebrill Gwener, 26 Ebrill
Gwener, 26 Ebrill Sadwrn, 27 Ebrill