Newyddion da i Rydaman wrth i gynllun ffordd gael ei gwblhau

443 diwrnod yn ôl

Mae'r gwaith mawr i wella cyffordd Stryd y Gwynt â Lôn Tir-y-dail yn Rhydaman wedi'i gwblhau.

Roedd y cynllun, gwerth £1.8 miliwn, yn cynnwys adeiladu cylchfan newydd yn lle'r goleuadau traffig a bydd yn helpu i leddfu'r tagfeydd yn y dref; ac yn bwysig iawn, bydd hefyd yn helpu o ran y cynlluniau adfywio ar gyfer Dyffryn Aman.

Cafodd y cynllun gyllid gan Gronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru a chafodd y gwaith ei wneud ar ran y cyngor gan Alun Griffiths (Contractors) Ltd.

Diolchir i drigolion a busnesau am eu cydweithrediad a'u hamynedd tra oedd y gwaith yn cael ei gynnal.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: "Rwy'n hynod falch bod y cynllun hwn wedi'i gwblhau ac rwy'n siŵr bod trigolion a busnesau lleol yr un mor falch. Er y bu'n rhaid iddynt ddioddef blwyddyn o darfu ac anghyfleustra, bydd y manteision hirdymor yn ei wneud yn werth chweil.

"Bydd yn lleihau'r problemau o ran tagfeydd traffig yn y dref, sydd wedi bod yn broblem ers blynyddoedd, yn enwedig yn ystod adegau prysur; a bydd hefyd o gymorth i'r cynlluniau adfywio ehangach ar gyfer Rhydaman a Dyffryn Aman.

"Bydd y cynllun hwn yn gwneud gwahaniaeth mawr o ran sicrhau mynediad i fusnesau allweddol yn Rhydaman ac yn yr ardal o'i chwmpas; a'r gobaith yw y bydd yn denu hyd yn oed mwy o ymwelwyr i'r ardal."

Dywedodd Ken Skates, Gweinidog Economi a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru: “Rwy'n falch bod y prosiect mawr hwn wedi mynd i'r afael â'r tagfeydd yn Rhydaman a byddaf yn parhau i gefnogi dyheadau adfywio economaidd yn yr ardal.

“Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi'n helaeth, a bydd yn parhau i wneud hynny er mwyn cynorthwyo awdurdodau lleol ledled Cymru o ran eu cynlluniau i wella diogelwch, creu twf economaidd a hybu teithio llesol.”