Bargen Ddinesig Bae Abertawe - datganiad adolygiad mewnol

344 diwrnod yn ôl

Dywedodd y Cynghorydd Rob Stewart, Cadeirydd Cyd-bwyllgor Bargen Ddinesig Bae Abertawe: "Cynhaliwyd yr adolygiad hwn ar y cyd ag adolygiad annibynnol Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU o raglen y Fargen Ddinesig, ac roedd yn ceisio sicrhau y bydd yn darparu buddion economaidd ar gyfer y rhanbarth.

"Bydd y canfyddiadau a'r argymhellion yn yr adolygiad mewnol yn cael eu hystyried yn ffurfiol gan Gyd-bwyllgor Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn y cyfarfod nesaf.

“Mae ceisio sicrhau bod trefniadau llywodraethu mor gadarn â phosibl yn dangos bod y rhaglen 15 mlynedd yn dal yn y camau cyntaf, ond rydym yn barod i gefnogi unrhyw argymhellion a fyddai o fantais i ffyniant economaidd y rhanbarth yn y dyfodol drwy gyflymu'r gwaith o gyflawni'r Fargen Ddinesig.”

Adolygiad mewnol