Ailagor yr A484 yng Nghwmduad yn rhannol

222 diwrnod yn ôl

Mae'r A484 yng Nghwmduad wedi ailagor yn rhannol, yn dilyn gwaith helaeth i glirio'r ardal a'i gwneud yn ddiogel ar ôl tirlithriad.

Mae tîm priffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi bod yn arwain gwaith tra chymhleth i glirio'r briffordd a sefydlogi'r tir ers mis Hydref, pan fu farw dyn ifanc yn drasig yn dilyn tirlithriad.

Gall cerbydau deithio ar hyd lôn sengl lle caiff y traffig ei reoli drwy signalau, wrth i'r gwaith o ailadeiladu wal barapet barhau er mwyn gallu ailagor y ffordd yn ei chyfanrwydd.

Aethpwyd ati i wneud gwaith clirio a gwaith adfer sylweddol ar y tir yn ymyl y briffordd, i greu clustogfa 10 metr, i adeiladu ramp o'r briffordd i'r afon er mwyn helpu i godi'r lori a ysgubwyd i'r afon gan y tirlithriad, ac i glirio llaid o'r briffordd.

Yn fwy diweddar cafodd gwaith ei wneud i adeiladu wal gynnal y briffordd ac adfer yr arglawdd i'r dwyrain o'r briffordd, ynghyd â gwaith clirio ac adfer draeniau priffordd.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, sef yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Rydym yn falch ein bod wedi gallu ailagor y darn hwn o'r ffordd yn rhannol ar ôl gwaith cymhleth iawn y bu nifer o asiantaethau ynghlwm ag ef. Rydym yn sylweddoli cymaint o effaith mae hyn wedi ei chael ar y gymuned a phobl sy'n teithio i'r gwaith ar hyd y darn ffordd hwn, ac yn ddiolchgar tu hwnt i bobl am fod mor amyneddgar wrth i ni gyflawni'r gwaith adfer ac atgyweirio.”