Swyddogion gorfodi yn mynd i'r afael â sbwriela

185 diwrnod yn ôl

Rhoddwyd dirwyon gwerth £1225 am droseddau'n ymwneud â sbwriela yn Sir Gaerfyrddin yn ystod mis Ionawr.

Mae swyddogion gorfodi Cyngor Sir Caerfyrddin wedi bod yn rhoi sylw i adroddiadau gan y cyhoedd ac wedi dal rhai unigolion wrth iddynt droseddu, er enghraifft, yn gollwng sbwriel ac yn methu â chodi baw eu cŵn.

Dyma'r Hysbysiadau Cosb Benodedig a gyflwynwyd yn ystod mis Ionawr:

 • Hysbysiad Cosb Benodedig o £75 i ddyn am ollwng bag siopa ar y llawr ger y biniau ailgylchu yn Safle Casglu Morrisons, Llanelli.
 • Hysbysiad Cosb Benodedig o £75 i ddyn yn ardal Llannerch am ollwng stwmpyn sigarét ar y llawr.
 • Hysbysiad Cosb Benodedig o £75 i breswylydd o Bant Bryn Isaf, Llwynhendy am adael bocsys cardbord ar hyd y lle yng Nghanolfan Ailgylchu Dylan, Llwynhendy.
 • Hysbysiad Cosb Benodedig o £75 i breswylydd o Borth Tywyn am adael bag glas halogedig ar y llawr yn Safle Casglu Porth Tywyn.
 • Hysbysiad Cosb Benodedig o £75 i ddyn a welwyd yn gollwng sbwriel ar draeth Porth Tywyn. Ar ôl dod o hyd iddo, cyfaddefodd i'r drosedd.
 • Hysbysiad Cosb Benodedig o £100 i breswylydd o Gydweli am osod bagiau glas halogedig yn anghyfreithlon ym Mharc Pendre, Cydweli.
 • Hysbysiad Cosb Benodedig o £100 i fenyw am fethu â chodi baw ei chi.
 • Hysbysiad Cosb Benodedig o £100 i ddyn a oedd yn cydnabod ei fod wedi esgus codi baw ei gi ar ôl cael ei gwestiynu gan Swyddogion Gorfodi Materion Amgylcheddol.
 • Hysbysiad Cosb Benodedig o £100 i fenyw ym Mharc Gwledig Pen-bre am fethu â chodi baw ei chi.
 • Hysbysiad Cosb Benodedig o £100 i ddyn ym Mharc Gwledig Pen-bre am esgus i godi baw ei gi, ac ar ôl archwiliad pellach canfuwyd bod y bag yn cynnwys dail.
 • Hysbysiad Cosb Benodedig o £350 i breswylydd o Stepney Place, Llanelli am ollwng gwastraff y cartref yn anghyfreithlon mewn man nad oedd yn fan casglu i'r preswylydd ac ar ddiwrnod nad oedd yn ddiwrnod casglu iddo.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Orfodaeth: “Rydym yn gwrthod goddef unrhyw fath o sbwriela yn ein Sir hardd. Bydd y rhai sy'n methu â defnyddio'r biniau sbwriel niferus a'r cyfleusterau gwaredu gwastraff/casglu a ddarperir gan y Cyngor yn gywir yn cael dirwy fel sy'n briodol.”