Rhoi sêl bendith i’r hwb gwasanaethau cwsmeriaid yn Rhydaman

192 diwrnod yn ôl

Mae bron 1,000 o bobl wedi cael cymorth drwy fynd i Hwb Rhydaman mewn tair wythnos yn unig.

Mae hwb gwasanaethau cwsmeriaid newydd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi bod yn hynod o boblogaidd. Mae swyddogion wedi darparu cyngor a chymorth ar amrywiaeth o faterion y cyngor i 909 o gwsmeriaid ers i'r Hwb agor ei ddrysau fis diwethaf. Mae pump ar hugain o'r cwsmeriaid eisoes wedi cael eu hatgyfeirio i gynlluniau cyflogadwyedd.

Mae'r Hwb wedi'i fodelu ar Hwb Llanelli llwyddiannus, ac mae'n darparu cyngor wyneb yn wyneb ar amrywiaeth o faterion y cyngor, yn ogystal â bod yn fan lle gall pobl wneud taliadau, cael cymorth ynghylch swyddi a hyfforddiant, cael mynediad at gyfleusterau digidol, cael gwybod am gyfleoedd gwirfoddoli a llawer mwy. Mae 5 cyfrifiadur hefyd ar gael i'r cyhoedd eu defnyddio.

Mae ein partner, Gweithffyrdd+, wedi'i leoli yn yr Hwb ac mae'n cynnig cymorth ynghylch cyflogaeth a hyfforddiant gan gynnwys y cyrsiau sydd eu hangen i ennill sgiliau a chymwysterau perthnasol er mwyn dechrau gweithio.

Mae cwmni cymorth addysg i oedolion, Learn Direct, hefyd wedi'i leoli yn yr adeilad ar Heol y Cei, ac mae mwy o bartneriaid yn bwriadu symud i'r adeilad.

Yn ogystal, disgwylir i'r Hwb ddenu mwy o ymwelwyr i ganol y dref yn ystod yr wythnos, a fydd yn helpu i roi hwb i siopau a busnesau.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau: "Mae'r ffigurau'n siarad drostynt eu hunain ac rwy'n falch iawn ein bod yn gallu helpu mwy o bobl yn Rhydaman i gael mynediad at fwy o wasanaethau yn ogystal â chyngor un i un. Mae'r Hwb yn ei gwneud hi'n fwy cyfleus o lawer i bobl gysylltu â'r cyngor, yn ogystal â rhoi buddion drwy ddarparu cymorth ynghylch hyfforddiant, cyflogaeth a gwirfoddoli."

Yr oriau agor yw dydd Llun i ddydd Iau, 9am i 6pm a dydd Gwener, 9am i 4.30pm Mae dwy ystafell gyfarfod ar gael i'w llogi yn y ganolfan. Os oes gennych ddiddordeb, e-bost cscammanford@sirgar.gov.uk