Dathlu talent chwaraeon Sir Gaerfyrddin

188 diwrnod yn ôl

Roedd athletwr a gafodd ei ddewis ar gyfer Gemau'r Gymanwlad ymhlith 12 o bobl dalentog o'r byd chwaraeon a ddaeth i'r brig yng Ngwobrau Personoliaeth Chwaraeon Sir Gaerfyrddin ddydd Gwener.

Cafodd Dewi Griffiths ei enwi'n Bersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn mewn seremoni fawreddog yn Theatr y Ffwrnes. Enillodd y chwaraewr 27 oed y categori uchaf ar gyfer ei lwyddiannau ym myd chwaraeon, gan gynnwys cyrraedd y 3ydd safle yn y Marathon ar lefel Ewropeaidd, y 5ed safle yn yr hanner marathon a'r 4ydd safle yn y ras 10km. Yn ogystal, ef sydd yn y safle 1af ar gyfer pob marathon a ras 10km, ac ef yw rhif 1 yng Nghymru ar gyfer 3km i farathon.

Cynhaliwyd y digwyddiad poblogaidd gan Tommo, cyflwynydd Radio Sir Gâr, a'r prif noddwr oedd McDonalds.

Caiff y gwobrau eu trefnu gan Dîm Chwaraeon a Hamdden Actif Cyngor Sir Caerfyrddin ac maent yn cydnabod llwyddiannau chwaraeon athletwyr, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr ledled Sir Gaerfyrddin.    Chwaraewraig Ifanc y Flwyddyn, Jessica Roberts, Beicio; Chwaraewr Ifanc y Flwyddyn, Ben Thomas, Traws Gwlad ac Athletau; Gwirfoddolwr Chwaraeon y Flwyddyn, Nick Weed a Rhod Davies, Cyfleusterau Chwaraeon Tregib; Gwirfoddolwr Chwaraeon Ifanc y Flwyddyn, Laura Massocchi, Clwb Hoci Caerfyrddin; Hyfforddwr Chwaraeon Cymunedol y Flwyddyn, Aled Jones-Davies, clwb rhedeg TROT; Hyfforddwr Perfformiad Lefel Uchel y Flwyddyn, Richard Stepney, Saethu; Chwaraewr Anabl y Flwyddyn, Luke Jones, Parafeicio; Clwb Cymunedol y Flwyddyn, Merlins Netball; Tîm Ifanc y Flwyddyn, Clwb Criced Crwydriaid Caerfyrddin (o dan 13); Tîm y Flwyddyn, Criced Rhydaman XI a Gwasanaeth Rhagorol i Chwaraeon, Ian Howell, Clwb Nofio Amatur Llanelli

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio a Hamdden: "Unwaith eto roedd ansawdd y ceisiadau eleni yn rhagorol ac mae'n dod yn fwyfwy anodd bob blwyddyn i'r beirniaid ddewis yr enillwyr. Rydym yn ffodus iawn yn Sir Gaerfyrddin gan fod gennym gyfoeth o dalentau chwaraeon ac mae'r digwyddiad hwn yn anrhydeddu'r bobl hynny o bob oedran beth bynnag eu gallu sy'n cyfrannu at chwaraeon yn y sir."

Bydd yr holl luniau o'r noson ar ein gwefan yma