Pa dir gallai gael ei ddatblygu yn y dyfodol?

27 diwrnod yn ôl

Mae ychydig o dyddiau ar ôl i bobl gael dweud eu dweud ynghylch datblygiadau'r dyfodol yn Sir Gaerfyrddin.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gofyn i bobl dreulio amser yn cael golwg ar ba ardaloedd o dir sydd wedi cael eu cyflwyno i'w datblygu yn y dyfodol.

Mae ymgynghoriad ar waith er mwyn cael adborth pobl ond mae hwn yn cau ar 8 Chwefror.

Mae'n ffurfio rhan o'r gwaith paratoi ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig 2018-2033, a fydd yn cael ei ddefnyddio fel sail ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio'r dyfodol.

Cafodd dros 900 o safleoedd ymgeisio eu cyflwyno gan berchnogion tir, datblygwyr ac aelodau o'r cyhoedd - safleoedd y mae ymgeiswyr yn teimlo ddylai un ai gael eu datblygu neu eu gwarchod rhag datblygiad yn y dyfodol.

Mae pob un o'r safleoedd ymgeisio hyn ar gael i'w gweld ar fap ar-lein, sy'n amlinellu'r datblygiad arfaethedig neu'r safle gwarchod.

Mae pobl yn cael eu hannog i roi eu sylwadau ynghylch y cynigion a bydd yr adborth yn cael ei ddefnyddio er mwyn helpu i baratoi Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig.

Dywedodd y Cynghorydd Mair Stephens, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol sydd â chyfrifoldeb dros Gynllunio: “Yn ddiweddar, gwnaethom wahodd ceisiadau gan ddatblygwyr, perchnogion tir a'r cyhoedd am safleoedd y gellid eu cynnwys yng Nghynllun Datblygu Lleol Diwygiedig 2018 - 2033 ar gyfer eu datblygu o'r newydd, eu hail-ddatblygu neu eu gwarchod.

“Mae'n bwysig iawn i ni fod pobl yn cael dweud eu dweud - rydym eisiau sicrhau bod gan bawb gyfle teg i weld pa dir sy'n cael ei gynnig, a fydd yn ein helpu ni i asesu'r safleoedd fel rhan o baratoi ar gyfer camau'r Cynllun Datblygu Lleol yn y dyfodol."

Ewch i'r tudalennau cynllunio i gael rhagor o wybodaeth, dolenni ac arweiniad.

 

GWNEUD SYLW / GWELD Y SAFLEOEDD YMGEISIO