Dosbarthu bagiau glas i bob aelwyd ar waith

221 diwrnod yn ôl

Mae bagiau glas wrthi yn cael eu dosbarthu i bob aelwyd yn Sir Gaerfyrddin.

Rhwng nawr a diwedd mis Mawrth, dylai bob aelwyd dderbyn tri rolyn o fagiau glas, sy'n caniatáu i hyd at chwe bag gael eu rhoi allan bob yn ail wythnos er nid oes terfyn ar nifer y bagiau glas y gellir eu rhoi allan i'w hailgylchu.

Gallwch gael gwybod pryd y disgwylir i'ch bagiau glas gael eu dosbarthu drwy fynd i'r tudalennau Ailgylchu, Biniau a Sbwriel ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin a defnyddio'r traciwr dosbarthiad bagiau glas.

Mae'r traciwr yn caniatáu i drigolion nodi eu cod post er mwyn cael gwybod pryd y gellir disgwyl eu bagiau glas. Yn ogystal, bydd yn nodi os yw'r bagiau eisoes wedi cael eu dosbarthu.

Bydd criwiau gwastraff/ailgylchu yn dosbarthu'r rhain i 87,000 o aelwydydd. Bydd y dosbarthu'n digwydd o ddydd Llun i ddydd Sadwrn hyd at 5pm a hynny mewn faniau sydd wedi'u nodi â Chyngor Sir Caerfyrddin. Bydd hyn yn cael ei wneud ar wahân i'r casgliadau gwastraff/ailgylchu arferol.

Gall teuluoedd mawr, a allai fod angen rholiau ychwanegol yn ystod y flwyddyn, gasglu bagiau o 12 man casglu ledled y sir yn ogystal â'r gwasanaeth llyfrgelloedd teithiol.
Dyma'r mannau casglu: Canolfan Hamdden Dyffryn Aman; Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid Caerfyrddin a Rhydaman; Canolfan Hamdden Caerfyrddin; Llyfrgell Llanbedr Pont Steffan; Swyddfeydd y Cyngor, Llandeilo; Pwll Nofio Llanymddyfri; Llyfrgell Llandysul; Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Llanelli; Canolfan Hamdden Llanelli, Llyfrgell Castellnewydd Emlyn a Chanolfan Hamdden Sanclêr.

Dyma'r ail flwyddyn i'r Cyngor ddosbarthu tri rolyn i bob aelwyd. Gwnaed y penderfyniad yn dilyn adborth gan breswylwyr yn gofyn i fagiau glas fod yn fwy hygyrch er mwyn eu helpu nhw i ailgylchu mwy. Cafodd y penderfyniad ei wneud hefyd er mwyn sicrhau bod y bagiau'n cael eu defnyddio ar gyfer ailgylchu eitemau'r cartref yn unig.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Mae'n bosibl bod rhai aelwydydd eisoes wedi derbyn eu cyflenwad o fagiau glas.

“Rydym yn gofyn i'r rheiny sydd heb dderbyn bagiau glas eto i fod yn amyneddgar oherwydd bydd yn cymryd oddeutu tri mis i ddosbarthu i bob aelwyd yn y sir."

  • I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y traciwr dosbarthu bagiau glas a Chwestiynau Cyffredin, ewch i'r tudalennau ailgylchu