Trosglwyddo contract Allied Healthcare yn llwyddiannus

311 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi llwyddo i drosglwyddo 85 aelod o staff a 120 o becynnau gofal o Allied Healthcare i wasanaeth mewnol y Cyngor.

Cafodd y contract ei drosglwyddo yr wythnos hon ar ôl ymateb gyflym y Cyngor i weithredu cynlluniau wrth gefn, yn dilyn y newyddion bod y darparwr gofal yn y sector preifat yn wynebu anawsterau ariannol.

Cafwyd hysbysiad gan y cwmni yng nghanol mis Tachwedd ei fod am drosglwyddo ei gontractau a chymerodd Cyngor Sir Caerfyrddin gamau gweithredu ar unwaith er mwyn cytuno i drosglwyddo'r staff cymwys a'r holl becynnau gofal a ddarparwyd ganddo yn lleol.

Mae'r Cyngor wedi bod yn gohebu â'r staff a'r bobl sy'n derbyn gofal, ynghyd â'u teuluoedd, dros yr wythnosau diwethaf.

Dywedodd Jake Morgan, Cyfarwyddwr Cymunedau: "Rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod y trosglwyddiad hwn yn ddidrafferth, ac rydym yn falch bod yr holl becynnau gofal a'r holl staff cymwys bellach wedi cael eu trosglwyddo i'n gwasanaeth mewnol.

"Roedd ein cynlluniau wrth gefn yn gadarn a chawsant eu gweithredu'n gyflym, sydd wedi golygu y gallwn drosglwyddo'r staff a'r cleientiaid o fewn tair wythnos."

Dywedodd y Cynghorydd Jane Tremlett, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: "Rydym yn falch bod ein camau gweithredu wedi rhoi sicrwydd i bobl, ac mae hyn wedi caei ei adlewyrchu yn yr adborth yr ydym wedi'i gael gan ein cydweithwyr newydd a'r teuluoedd y mae hyn wedi effeithio arnynt."