Tendro ar gyfer llwybrau bysiau gwledig

355 diwrnod yn ôl

Effeithiwyd ar nifer o wasanaethau bysiau gwledig yn Sir Gaerfyrddin yn sgil penderfyniad gan y gweithredwr i drosglwyddo ei gontract yn ôl i'r Cyngor Sir.

Mae Morris Travel wedi rhoi gwybod i Gyngor Sir Caerfyrddin y bydd yn peidio â gweithredu nifer o'i lwybrau ar ôl 19 Ionawr.

Yn benodol, bydd hyn yn cael effaith ar deithiau yn ardaloedd Llanarthne, Crug-y-bar, Carmel, Llandeilo a Llanymddyfri.

Mae tendr newydd wedi cael ei gyhoeddi, ac mae'r Cyngor yn dweud ei fod yn gweithio'n galed i annog gweithredwyr eraill i gyflwyno cynigion.

Mae'r Cyngor hefyd yn cynnal arolygon ymhlith teithwyr ar y bysiau ac yn asesu data'r peiriannau tocynnau er mwyn darparu adborth fel rhan o'r broses dendro.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, sef yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: "Mae cynnal a chadw trafnidiaeth gyhoeddus ledled cymunedau gwledig yn heriol, ond rydym yn deall bod gwasanaeth bysiau dibynadwy yn hollbwysig i rai pobl yn eu bywydau o ddydd i ddydd.

"Hoffem roi sicrwydd i'r cymunedau ein bod yn gwneud pob peth posibl i annog gweithredwyr bysiau eraill i gyflwyno cynigion ar gyfer y tendr."

Yng nghyfarfod y Bwrdd Gweithredol ar ddydd Llun (17 Rhagfyr 2018), dywedodd y Cynghorydd Cefin Campbell, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Faterion Gwledig: "Mae cymunedau gwledig yn wynebu'r anawsterau hyn gan nad yw'r llwybrau bysiau'r un mor broffidiol i'r cwmnïau bysiau mewn ardaloedd gwledig.

"Rydym yn ymwybodol o'r angen i ddarparu ar gyfer pobl mewn cymunedau gwledig - mae llawer o bobl oedrannus, am wahanol resymau, yn dibynnu ar lwybrau bysiau."

Dyma'r gwasanaethau yr effeithir arnynt:

  • 276: Llandeilo – Pentregwenlais – Llanarthne – Caerfyrddin (dydd Mawrth)
  • 277: Llandeilo – Llanfynydd – Llanarthne – Caerfyrddin (dydd Mercher a dydd Sadwrn)
  • 278: Llandeilo – Carmel – Llanarthne – Caerfyrddin (dydd Llun a dydd Iau)
  • 279: Caerfyrddin – Llanarthne – Llandeilo (dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau a dydd Sadwrn)
  • 283: Llandeilo – Crug-y-bar - Brechfa – Caerfyrddin (dydd Mercher a dydd Sadwrn)
  • 284: Crug-y-bar – Llandeilo – Pentregwenlais – Rhydaman (dydd Gwener)
  • 288: Llanymddyfri – Crug-y-bar – Rhydcymerau – Llanbedr Pont Steffan (dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Iau a dydd Gwener)
  • 289: Llanymddyfri – Crug-y-bar – Pumsaint – Llanbedr Pont Steffan (dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Iau a dydd Gwener)