Hwb gwasanaethau cwsmeriaid newydd yn agor yn Rhydaman

196 diwrnod yn ôl

Mae hwb gwasanaethau cwsmeriaid newydd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi agor yng nghanol tref Rhydaman.

Mae’r Hwb, yn Stryd y Cei, yn cynnig cyngor wyneb yn wyneb ynghylch amrywiaeth o faterion y cyngor, yn ogystal â bod yn fan lle gall pobl wneud taliadau, cael cymorth o ran swyddi a hyfforddiant, cael mynediad at gyfleusterau digidol, cael gwybod am gyfleoedd gwirfoddoli a mwy.

Disgwylir i’r gwasanaeth, sy’n dilyn model yr Hwb llwyddiannus yn Llanelli, ddod â mwy o bobl i ganol y dref ar ddyddiau’r wythnos, a fydd yn ei dro yn helpu i hybu masnach. Hefyd, bydd yr aelodau o staff sy’n gweithio yno yn defnyddio’r cyfleusterau lleol.

Bydd nifer o bartneriaid yn defnyddio’r Hwb i ddarparu gwasanaethau wyneb yn wyneb i drigolion, gan gynnwys C4W a Gweithffyrdd+, sef darparwyr cyflogaeth a hyfforddiant, yn ogystal â Learn Direct, sy’n darparu cymorth ynghylch addysg i oedolion.

Hefyd, bydd diwrnodau â thema yn ei gwneud yn haws i bobl wybod ble y gallant gael cymorth â materion penodol, gan gynnwys cymorth i ddynion a merched a fu yn y lluoedd arfog bob dydd Mercher, a chyngor ynghylch tai bob dydd Gwener.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau: “Funudau’n unig ar ôl agor ein Hwb newydd ar Stryd y Cei, Rhydaman ddydd Llun, roedd aelodau o’r cyhoedd yn dod i mewn i wneud taliadau, gwneud ymholiadau gyda’n tîm gwasanaethau cwsmeriaid a defnyddio’r cyfrifiaduron cyhoeddus.

“Mae’r Hwb yn golygu ei bod yn llawer mwy cyfleus i bobl gysylltu â’r cyngor, a’r fantais ychwanegol yw ei fod yn darparu cymorth o ran hyfforddiant, gwaith a gwirfoddoli.

“Mae hyn eisoes wedi gweithio’n arbennig o dda mewn rhannau eraill o’r sir, lle mae wedi helpu i gynyddu nifer yr ymwelwyr a chefnogi masnach leol, a gobeithiwn y bydd hyn yn cael yr un effaith yn Rhydaman.”