Gwobrau Tenant i Denant yn rhoi sylw i gyflawniadau arbennig

262 diwrnod yn ôl

Roedd cyffro mawr neithiwr yn Theatr y Ffwrnes, Llanelli, wrth ddathlu ewyllys da a brogarwch yng Nghwobrau Tenant i Denant Cyngor Sir Caerfyrddin.

Roedd yn gyfle i hoelio sylw ar denantiaid sy'n mynd yr ail filltir i ofalu am eu cartrefi a'u cymunedau, a gwirfoddolwyr sy'n rhoi eu hamser i helpu eraill.

Roedd 13 o wobrau i'w hennill.

Ymysg y categorïau roedd Cymydog Da y Flwyddyn, Menter Orau ar gyfer Pobl Hŷn, Yr Ystafell sydd wedi'i Gweddnewid Orau, Prosiect Cymunedol y Flwyddyn, a'r Wobr Cyflawniad Oes.

Cafodd y gwobrau eu cyflwyno gan y Cynghorydd Linda Evans, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Dai.

"Hoffwn longyfarch yr holl enillwyr, a'r rheiny a oedd yn agos at y brig - byddai pawb wedi bod yn enillwyr teilwng," dywedodd hi.

"Mae'r gwobrau hyn yn gyfle gwych i adfyfyrio ar y gwaith gwych sy'n cael ei wneud bob dydd yn ein cymunedau, ac wrth gwrs hoffwn ddiolch i'r rheiny yn ein plith sy'n mynd yr ail filltir."

Cefnogwyd y gwobrau gan gynllun GlawLif Dŵr Cymru, Tunstall a WCS Environmental & Building Maintainance.

Bu Stagecoach Caerfyrddin a Chôr Tenovus Llanelli yn ddigon caredig i ddiddanu'r gynulleidfa.

 

Cymydog Da y Flwyddyn

Cydnabod cymydog arbennig sy'n mynd yr ail filltir i helpu pan fydd angen

Enillydd: Caroline Coppeck

Enwebiadau:

 • Caroline Coppeck
 • Bev Reepschalger

 

Y Digwyddiad neu'r Fenter Gorau ar gyfer Pobl Hŷn

Enillydd: Crafty Seniors, Clos Llanfihangel

Enwebiadau:

 • Nantyglo Sheltered Scheme
 • Grwp Crafty Seniors, Clos Llangihangel
 • Nantlais, Ammanford
 • Rhwydwaith Tenantiaid Tywi

 

Yr Ardd Orau mewn Cynllun Tai Gwarchod

Cydnabod ymdrechion grŵp o denantiaid sydd wedi dod â lliw i'w gerddi a llawenydd i'w cymdogion

Enillydd: Clos Llanfihangel

Enwebiadau:

 • Yr Aelwyd, Tregynwr
 • Llys y Dderwen, Ponthenri
 • Nantyglo, Pontyberem
 • Llys y Drindod, Llanelli
 • Clos Llanfihangel, Llanelli

 

Hyrwyddwr Credydau Amser

Cydnabod ymdrech eithriadol rhywun sydd wedi mynd yr ail filltir i hyrwyddo, ennill neu gyfnewid Credydau Amser

Enillydd: Lis Duffy

 

Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Dathlu'r ymdrech gwych y mae cyd-denant wedi'i wneud i ddod â llawenydd a lles i fywydau pobl sy'n byw yn ei gymuned

Enillydd: Alan Jones

2ail: Mark Sainty

3ydd: Sandra Barnes

Enwebiadau:

 • Wendi Mills-Lowe
 • George Lawley
 • Alan Jones
 • Mark Sainty
 • Sandra Barnes
 • Margaret Ward
 • Sharon Morgans
 • Lloyd Thomas
 • Ken Warnes
 • Enid Stone

 

Gwobr Dewrder

Cydnabod unigolyn sydd wedi goresgyn ei rwystrau personol i wneud gwahaniaeth i'w fywyd ei hun ac i fywydau pobl eraill yn y gymuned

Enillwyr: Natasha Hawkins a Jane England

Enwebiadau:

 • Natasha Hawkins
 • Jane England

 

Gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig

Enillwyr: Ken Warnes a Rhwydwaith Tenantiaid Llanelli

 

Gwobr Ddylunio

Dathlu ymdrechion tenant i wneud ei dŷ yn gartref drwy weddnewid ystafell

Enillydd: Susan Dibek

Enwebiadau:

 • Adrian a Martyna Zembrzuski
 • Susan Dibek
 • Kirsty Kelly
 • Susan Todd

 

Prosiect Teuluol y Flwyddyn

Rhoi sylw i brosiect sydd wedi gwneud bywydau plant a theuluoedd yn fwy disglair

Enillydd: CASM

Enwebiadau:

 • Canolfan Deuluol Pencader
 • Canolfan Deuluol Llwynhendy
 • CASM

 

Gwobr Dewis y Tenantiaid

Diolch i rywun sydd wedi treulio amser yn gwneud gwahaniaeth

Enillydd: Rob Gwynn

Enwebiadau:

 • Rob Gwynn
 • Louise

 

Gwobr Bysedd Gwyrdd

Cyfle i roi sylw i ddoniau tenant sy'n arddwr brwdfrydig ac sydd wedi gwneud i'w ardd flodeuo

Enillydd: Brian Jones

2ail Janet Jones

3ydd Tom Curtis-Parker

Enwebiadau:

 • John Dennett
 • Patricia Bergstom
 • Anne Dawson
 • Brian Jones
 • Tom Curtis-Parker
 • Jon Granfield
 • June Owen
 • Susan Dibek
 • William North
 • Andrea Munt
 • Janet Jones
 • Lawson a Margaret Thomas

 

Prosiect neu Ddigwyddiad Cymunedol y Flwyddyn

Enillydd: Mark Sainty, Woodsrow Court community garden

Enwebiadau:

 • Saron Cuppa Club
 • Gardd Cymunedol Yr Aelwyd
 • Gardd Cymunedol Ty’r Gelli
 • Gardd Cymunedol Maescader
 • Splatt Cymru

 

Gwobr Cyflawniad Oes

Cydnabod rhywun sydd wedi treulio amser sylweddol yn gwneud gwahaniaeth yn ei gymuned

Enillydd: Lloyd Thomas

Enwebiadau:

 • Lis Duffy
 • Lloyd Thomas