Disgyblion yn rhoi 'Cipolwg' ar gyllideb y Cyngor Sir

366 diwrnod yn ôl

Mae ysgolion uwchradd ledled Sir Gaerfyrddin wedi rhoi eu barn ar y cynigion yng nghyllideb y Cyngor.

Mae'r digwyddiad Cipolwg blynyddol yn agored i holl ysgolion uwchradd a cholegau'r Sir.
Eleni daeth timau o Ysgol y Bryngwyn, Ysgol Bro Dinefwr, Ysgol Bro Myrddin, Ysgol Emlyn, Ysgol Maes y Gwendraeth, Ysgol Dyffryn Aman ac Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth i'r digwyddiad a gynhaliwyd ym Mharc y Scarlets.

Roedd pob tîm o ddisgyblion o flynyddoedd 10-13 yn cynrychioli Arweinydd y Cyngor ac Aelodau o'r Bwrdd Gweithredol wrth iddynt drafod eu barn am y gyllideb arfaethedig.

Wedyn cyflwynwyd eu canfyddiadau i'r Cynghorydd Emlyn Dole - Arweinydd y Cyngor, y Prif Weithredwr Mark James, Aelodau o'r Bwrdd Gweithredol a Chyfarwyddwyr a oedd yn bresennol.

Dywedodd y Cynghorydd Dole: “Mae'r digwyddiad Cipolwg hwn bob amser yn un o uchafbwyntiau'r flwyddyn. Roedd yn galonogol i glywed barn y bobl ifanc am y newidiadau arfaethedig mewn polisi. Mae eu hadborth yn bwysig iawn ac mae mor braf cael clywed eu barn am y materion sy'n ein hwynebu a hoffwn ddiolch iddynt am eu cyfraniad ac am rannu eu safbwyntiau â ni.”

Mae'r holl ysgolion a gymerodd ran yn y digwyddiad Cipolwg wedi cael gwahoddiad gan Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Emlyn Dole, i gyflwyno eu canfyddiadau i'r Cyngor Llawn ar ddydd Mercher, 12 Rhagfyr.

Gall pobl roi eu hadborth drwy gwblhau arolwg yr ymgynghoriad ynghylch y gyllideb ar-lein