Chwilio am gyfarwyddwyr i ymuno â bwrdd Cartrefi Croeso

11 diwrnod yn ôl

Mae angen dod o hyd i gyfarwyddwyr i ymuno â bwrdd Cartrefi Croeso, cwmni tai newydd Cyngor Sir Caerfyrddin.

Gwahoddir pobl sy'n meddu ar y cymwysterau a’r profiad addas i ymuno â'r bwrdd er mwyn llywio strategaeth fusnes gyffredinol y cwmni a sicrhau y cyrhaeddir ei dargedau heriol.

Mae Cartrefi Croeso wedi ei sefydlu i gynyddu nifer y tai fforddiadwy yn ne-orllewin Cymru ac ar hyn o bryd mae'n datblygu cartrefi newydd i'w rhentu a'u gwerthu ar nifer o safleoedd.

Bydd yr unigolion sy'n cael eu hystyried ar gyfer y swydd yn meddu ar sgiliau a phrofiad ym maes datblygu eiddo; cyngor am adeiladu a chaffael; cynllunio ariannol; rheoli prosiectau adeiladu; datblygu economaidd neu uwch gynllunio adfywio

Bydd angen i ddeiliad y swydd ymrwymo i oddeutu 10 diwrnod y flwyddyn, a bydd yn cael ei dalu yn ôl cyfradd y farchnad.

Nid yw'r swydd hon yn agored i aelodau na swyddogion Cyngor Sir Caerfyrddin.

Dylai'r partïon sydd â diddordeb anfon neges e-bost at  njevans@sirgar.gov.uk  erbyn dydd Gwener 7 Rhagfyr 2018.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i  www.cartreficroeso.cymru