Sesiynau gwybodaeth i staff Allied Healthcare

20 diwrnod yn ôl

Mae sesiynau galw heibio wedi cael eu trefnu ar gyfer staff Allied Healthcare yn Sir Gaerfyrddin, yn dilyn y newyddion y bydd eu cyflogaeth yn cael ei throsglwyddo i Gyngor Sir Caerfyrddin.

Bydd y staff yn cael cyfle i gwrdd ag aelodau o dîm rheoli gofal cartref a swyddogion adnoddau dynol y cyngor.

Anfonwyd llythyrau at bawb yr effeithiwyd arnynt gan hyn, ac fe'u cynghorir yn gryf i ddod i'r sesiwn er mwyn gallu gofyn cwestiynau ynghylch trosglwyddo eu cyflogaeth a derbyn pecyn gwybodaeth.
Bydd y gwaith o drosglwyddo cyflogaeth a phecynnau gofal i’r rheiny sy’n gymwys yn digwydd ar 11 Rhagfyr.

Bydd y sesiynau yn cael eu cynnal rhwng 1pm a 5pm ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Mawrth, 27 Tachwedd - Canolfan Hamdden Llanelli
  • Dydd Mercher, 28 Tachwedd - Cartref Cynnes, Heol Llansteffan, Caerfyrddin
  • Dydd Iau, 6 Rhagfyr - Canolfan Hamdden Llanelli