Gwaith archwilio ar waliau harbwr rhestredig Gradd II

231 diwrnod yn ôl

Mae gwaith archwilio wedi dechrau ar waliau hanesyddol Harbwr Porth Tywyn cyn i'r gwaith atgyweirio arfaethedig gychwyn yn ystod 2019.

Yn ystod rhaglen waith dros y tair wythnos nesaf, bydd contractwyr sy'n gweithio ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin ar y safle yn cynnal arolygon manwl o'r strwythurau.

Bydd y gwaith yn cael ei gyflawni drwy'r Cyngor fel rhan o'r cytundeb les â llesddeiliaid presennol yr Harbwr, sef Burry Port Marina Ltd.

Bydd gwaith archwilio yn cael ei gyflawni yn yr harbwr ac o'i amgylch, yn ogystal â doc y dwyrain a doc y gorllewin.

Bydd y gwaith yn cynnwys arolygon teledu cylch cyfyng o'r pibelli draenio a'r pibelli gollwng i'r harbwr, arolygon ar gyfer y gwasanaethau cyfleustodau presennol o dan y ddaear, gwaith cloddio tu ôl i waliau'r harbwr, ynghyd â drilio llorweddol a fertigol y tu ôl i'r waliau.

Ni fydd unrhyw gychod yn cael eu defnyddio yn yr Harbwr i gynnal yr archwiliadau hyn.  Bydd yr holl waith yn cael ei gynnal y tu ôl i waliau'r Harbwr gan ddefnyddio llwyfannau dros dop y waliau.

Er bod y gwaith wedi'i gynllunio i osgoi cyfnod prysur yr haf, dywedodd y Cyngor y bydd yn ymdrechu i darfu cyn lleied â phosibl ar y cyhoedd a defnyddwyr yr Harbwr.

Cynghorir ymwelwyr i sicrhau pellter diogel yn ystod y gwaith archwilio oherwydd bydd peiriannau yn symud o gwmpas yr harbwr ac yn croesi llwybrau troed.

Dywedodd Ian Jones, Pennaeth Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin: “Rydym wedi ymrwymo i atgyweirio'r waliau rhestredig Gradd II yn Harbwr Porth Tywyn, a bydd y gwaith archwilio pwysig hwn yn sicrhau ein bod wedi paratoi ar gyfer y rhaglen waith a fydd yn dilyn.

“Rydym yn ymddiheuro i ymwelwyr a defnyddwyr yr Harbwr am unrhyw anghyfleustra yn ystod y gwaith, ond gobeithio y bydd pobl yn gwerthfawrogi pam y mae'r gwaith yn angenrheidiol.”