Arweinydd yn galw am ryddhau cyllid y Fargen Ddinesig

223 diwrnod yn ôl

Mae Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn galw ar Lywodraethau Cymru a'r DU i ryddhau cyllid ar gyfer dau o brosiectau Bargen Ddinesig Bae Abertawe i helpu i 'roi hyder i'r gymuned fusnes' mewn hinsawdd economaidd heriol.

Daw'r alwad wrth i'r gwneuthurwr cydrannau ceir o'r Almaen, Schaeffler, gyhoeddi cynigion i gau ei safle yn Llanelli, gan roi dros 200 o swyddi mewn perygl.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole fod busnesau a buddsoddwyr angen mwy o hyder bod Sir Gaerfyrddin yn parhau i chwarae rhan allweddol ar y llwyfan busnes rhyngwladol, a dywedodd y byddai prosiectau'r Fargen Ddinesig yn gatalydd ar gyfer buddsoddiad pellach ac yn creu swyddi yn y sir.

Mae wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ryddhau £40miliwn o gyllid y Fargen Ddinesig a gafodd ei addo ar gyfer y Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd arfaethedig yn Llynnoedd Delta, Llanelli, y bydd y gwaith yn dechrau arno cyn hir.

“Mae'r datblygiad arloesol ac unigryw hwn yn ennill cydnabyddiaeth ryngwladol ac yn denu llawer o gwmnïau mawr sy'n ystyried buddsoddi yn yr ardal," meddai. “Rhaid i ni fanteisio ar y diddordeb hwn mor gyflym ag y gallwn er mwyn dechrau ar ddarparu'r 1,800 o swyddi o'r radd flaenaf y bydd y pentref, ynghyd â'r cyfleusterau cysylltiedig o ran y brifysgol, iechyd, ymchwil, addysgu, hamdden a gofal yn eu darparu.” 

Mae'r Cynghorydd Dole hefyd wedi galw am ryddhau'r cyllid o £5 miliwn ar gyfer Yr Egin, yng Nghaerfyrddin, sydd eisoes wedi agor fel pencadlys newydd S4C.

Mae prosiectau'r Fargen Ddinesig wedi bod yn destun proses cynllunio busnes drylwyr a chadarn, lle mae Llywodraethau Cymru a'r DU wedi chwarae rhan hanfodol yn sicrhau bod y prosiectau yn gynaliadwy ac yn bodloni'r meini prawf fel y nodwyd gan y Llywodraethau.

Ychwanegodd y Cynghorydd Dole: “Mae angen i ni gael yr arian hwn wedi'i ryddhau er mwyn creu rhagor o swyddi yn ystod y cyfnod heriol hwn. Mae angen i ni roi hyder i'r gymuned fusnes ar hyn o bryd a dangos bod ein cyllid yn barod i'w galluogi hwy i fuddsoddi hefyd.”