Arian ar gael ar gyfer busnesau Sir Gaerfyrddin

322 diwrnod yn ôl

Mae busnesau yn Sir Gaerfyrddin yn elwa ar gynllun grant £500,000 newydd i'w helpu i dyfu a chyflogi pobl. 

Gall cynlluniau cychwyn busnes a thwf busnes Cyngor Sir Caerfyrddin gynnig hyd at £10,000 o gyllid am 50% o gyfanswm costau'r prosiect i'w helpu i brynu offer, peiriannau, a deunyddiau marchnata, ac i gyflawni mân waith ar eu safleoedd busnes.

Busnes llwyddiannus o Bont-henri, Ickle Bubba, sy'n cynhyrchu ac yn gwerthu systemau teithio, pramiau a chadeiriau gwthio ar gyfer plant, oedd un o'r rhai cyntaf i dderbyn arian gan y cynllun newydd.

Dywedodd Cyfarwyddwr y Cwmni, Veronica Vaughan: “Yn ddiweddar roeddem wedi ehangu a symud i safle newydd ar ystâd ddiwydiannol Pont-henri, a oedd yn golygu bod angen offer newydd arnom ni a gosodiadau i addurno'r uned newydd.

“Cawsom gymorth o gronfa twf busnes Cyngor Sir Caerfyrddin i'n helpu ni i wneud hyn, gan ein galluogi i gynyddu capasiti ac effeithlonrwydd beth gallwn ei gyflenwi a chreu swyddi newydd yn yr ardal yr un pryd”.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, y Cynghorydd Emlyn Dole: “Mae busnesau Sir Gaerfyrddin yn rhan hanfodol o wead economaidd y sir, ac, o'r herwydd, mae cefnogi busnesau sydd am dyfu a chreu swyddi yn flaenoriaeth i ni.

“Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ymrwymo i ddarparu'r cymorth hwn er mwyn creu economi gryfach ar gyfer y sir.”

  • Er mwyn i'w cais am yr arian fod yn gymwys, mae'n rhaid bod y busnesau yn anelu at greu swyddi newydd. Gofynnir i'r rheiny sydd â diddordeb ffonio (01554) 748813 neu anfon neges e-bost at: CronfaFusnes@sirgar.gov.uk.