Amserlenni Bysiau dros gyfnod y Nadolig

25 diwrnod yn ôl

Mae trefniadau dros gyfnod gwyliau'r Nadolig ar gyfer gwasanaethau bysiau a weithredir ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin, gan gynnwys Parcio a Theithio Caerfyrddin, Bwcabus a Galw a Theithio Sir Gaerfyrddin.

  • Dydd Llun, 24 Rhagfyr - bydd gwasanaethau arferol yn weithredol ond bydd siwrneiau nos ar wasanaethau 129, T1 ac X13 yn dod i ben yn gynnar.
  • Dydd Mawrth a Dydd Mercher, 25 a 26 Rhagfyr - dim gwasanaethau
  • Dydd Iau, Dydd Gwener a Dydd Sadwrn, 27, 28 a 29 Rhagfyr - bydd gwasanaethau arferol yn weithredol ond bydd amserlenni dydd Sadwrn yn berthnasol ar wasanaethau 124 a 128.
  • Dydd Sul, 30 Rhagfyr - gwasanaethau arferol dydd Sul
  • Dydd Llun, 31 Rhagfyr - bydd gwasanaethau arferol yn weithredol ond bydd siwrneiau nos ar wasanaethau 129, T1, ac X13 yn dod i ben yn gynnar.
  • Dydd Mawrth, 1 Ionawr - dim gwasanaethau
  • Dydd Mercher, 2 Ionawr - bydd gwasanaethau arferol yn ailddechrau.

I gael gwybodaeth ynghylch gwasanaethau bysiau sy'n cael eu gweithredu'n fasnachol neu ar ran Cynghorau Sir eraill, cysylltwch â'r gweithredwyr bysiau yn uniongyrchol neu â Traveline Cymru drwy ffonio 0800 464 0000 neu drwy fynd i www.traveline.cymru

Mae'n rhaid i deithwyr sy'n dymuno archebu siwrneiau ar wasanaethau Galw a Theithio Sir Gaerfyrddin ar 27, 28, 29, 31 Rhagfyr a 2 Ionawr 2019 wneud hynny drwy ffonio 01267 228 326 erbyn 12 canol dydd ar 24 Rhagfyr.

Dylai teithwyr sy'n dymuno archebu siwrneiau ar wasanaeth Bwcabus yn ystod y gwyliau nodi y gallai oriau agor y ganolfan alwadau newid ar rai diwrnodau yn ystod cyfnod y gwyliau - i gael rhagor o fanylion, ffoniwch 01239 801 601 neu ewch i www.bwcabus.info