Wythnos Cadw Sŵn yn y Llyfrgelloedd

69 diwrnod yn ôl

Mae'n Wythnos Cadw Sŵn yn y Llyfrgelloedd, ac nid yw staff llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin yn cadw'n dawel ynghylch yr holl weithgareddau y maent wedi'u cynllunio.

Bydd llyfrgellwyr ledled y DU yn cadw sŵn i ddenu pobl i'w llyfrgelloedd i fwynhau amrywiaeth o adloniant, ac mae gan Sir Gaerfyrddin ddigonedd i'w gynnig.

Llyfrgell Llanelli

  • Dydd Mawrth 9 Hydref, 10.15am tan 11.15am - Amser stori i blant oedran cyn ysgol â llawer o sŵn
  • Dydd Mawrth 9 Hydref, 1.30pm tan 2.30pm - Cymraeg i Blant gyda chanu ac offerynnau cerdd
  • Dydd Mawrth 9 Hydref, 5pm tan 6pm - Côr Tenovus yn canu
  • Dydd Sul 14 Hydref, 4pm - Cyngerdd byw Estrons

Llyfrgell Rhydaman

  • Dydd Llun 8 Hydref, 10.15am - Sesiwn twmpath gyda grŵp dawnsio gwerin, Jac y Do, a disgyblion blwyddyn pump, Ysgol Gymraeg Rhydaman

Llyfrgell Caerfyrddin

  • Dydd Llun 8 Hydref, 1pm tan 1.45pm - Stori Gymraeg a sesiwn odli ar gyfer plant oedran cyn ysgol
  • Dydd Mercher 10 Hydref, 1.30pm - Jambori gyda Siani Sionc

Llyfrgell Pen-bre

  • Dydd Mawrth 9 Hydref, 3.45pm - Côr Ysgol Pen-bre yn canu

Sanclêr

  • Dydd Gwener 12 Hydref, 10am - Stori a Chân

Hendy-gwyn ar Daf

  • Dydd Mawrth 9 Hydref, 10am - Menter Stori a Chân