Swyddogion gorfodi yn mynd i'r afael â phroblemau sbwriel

356 diwrnod yn ôl

Mae dirwyon gwerth cyfanswm o £700 wedi cael eu rhoi am droseddau sbwriel yn Sir Gaerfyrddin ym mis Medi.

Mae swyddogion gorfodi Cyngor Sir Caerfyrddin wedi bod yn dilyn trywydd adroddiadau gan y cyhoedd ac yn dal rhai pobl wrthi'n gollwng sbwriel ac yn methu â chodi baw eu cŵn.

Dyma'r Hysbysiadau Cosb Benodedig a roddwyd ym mis Medi:

  • Dirwy o £100 i breswylydd yn Stryd Bury, Llanelli, am roi bagiau du allan yn ystod wythnos bagiau glas, er iddo gael rhybuddion blaenorol
  • 2 x Dirwy o £100 i ddau ddyn am fethu â chodi baw eu cŵn
  • Dirwy o £100 i fenyw am fethu â chydymffurfio â gwaharddiad ar gŵn ym Mharc Havelock, Stryd Havelock, Llanelli
  • Dirwy o £75 i ddyn am adael bocs cardbord ar y llawr wrth y biniau ailgylchu yng Nghanolfan Ailgylchu Dylan, Llwynhendy
  • Dirwy o £75 i ddyn a gafodd ei ddal yn gollwng stwmpyn sigarét yng nghanol tref Caerfyrddin
  • Dirwy o £75 i breswylydd yng Ngharwe am adael bag plastig o wastraff y cartref ar y llawr yn safle ailgylchu Carwe
  • Dirwy o £75 i fenyw am adael bocsys ar y llawr yng nghanolfan ailgylchu Sanclêr

Hefyd, rhoddwyd pedair dirwy i bobl a ollyngodd stympiau sigaréts yng nghanol tref Rhydaman yn ystod diwrnod gweithredu Rhydaman - rhoddwyd tair i fenywod ac un i ddyn.