Parcio am ddim yng nghanol trefi - cynllun peilot newydd

349 diwrnod yn ôl

Mae cyfnodau parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr y cyngor yn cael eu cyflwyno ledled Sir Gaerfyrddin fel rhan o fenter beilot newydd.

O ddydd Llun, 29 Hydref, gall y rhai sy'n ymweld â phrif drefi'r sir barcio am ddim os ydynt yn cyrraedd ac yn aros o fewn oriau penodol.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi lansio'r fenter hon er mwyn cefnogi masnachwyr yng nghanol y trefi.

Bydd dal angen i ymwelwyr gael tocyn a'i arddangos yn ôl yr arfer, fodd bynnag bydd y tocyn yn cael ei roi yn ddi-dâl yn y lleoliadau a'r amseroedd canlynol yn ystod y cyfnod peilot:

  • Rhydaman - Dydd Llun i Ddydd Gwener, 3.15pm - 6pm
  • Caerfyrddin - Dydd Mawrth a Dydd Iau, 3.30pm - 6pm.
  • Llanelli - Dydd Llun a Dydd Mawrth, 10am - 4pm
  • Llandeilo, Llanymddyfri, Castellnewydd Emlyn a Sanclêr - Dydd Llun i Ddydd Mercher, 10am -2pm

Mae'r cynllun peilot yn ychwanegol at y pum niwrnod parcio am ddim y mae'r cyngor yn eu cynnig i ganol trefi bob blwyddyn, sy'n golygu bod dros 15,000 o lefydd am ddim ar gael sy'n cyd-fynd â digwyddiadau a gynlluniwyd o flaen llaw.

Hyd yn hyn eleni, mae'r cyngor wedi darparu parcio am ddim ar nifer o ddiwrnodau, gan gynnwys ym mhob un o'i feysydd parcio ar hyd llwybr Taith Prydain ym mis Ionawr; ar gyfer Gŵyl Canol y Dre Caerfyrddin ym mis Gorffennaf; diwrnod ymwybyddiaeth masnach deg yng Nghastellnewydd Emlyn ym mis Mawrth; a Gŵyl Bwyd a Diod yn Llanelli y penwythnos diwethaf.

Mae'r cyngor hefyd wedi cefnogi tîm Ardal Gwella Busnes Llanelli, Ymlaen Llanelli, drwy gynllun 'Parcio am Bunt' ym maes parcio aml-lawr y dref ar Ddydd Sadwrn hyd nes y Flwyddyn Newydd.

Dywedodd Stephen Pilliner, Pennaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth: "Mae'r cynllun peilot hwn wedi cael ei gyflwyno fel modd o gefnogi masnachwyr yn ystod y diwrnodau a'r amserau y maent yn dweud yw eu cyfnodau tawelach.

Telerau ac Amodau'r peilot:

  • Bydd parcio am ddim yn weithredol yn ystod yr oriau a nodwyd ar gyfer pob tref yn unig
  • Bydd parcio am ddim yn berthnasol i'r rheiny sy'n defnyddio'r lleoedd parcio arhosiad byr yn unig.
  • Bydd dal angen i ymwelwyr gael tocyn a'i arddangos, ond ni chodir tâl am y tocyn yn ystod y cyfnodau penodol.
  • Bydd parcio arhosiad hir ar waith yn ôl yr arfer yn ystod y cyfnodau am ddim. Bydd angen talu am barcio yn ystod pob cyfnod y tu allan i'r diwrnodau a'r amseroedd penodedig.