Cynhadledd 'Dysgu go iawn ar gyfer bywyd go iawn'

29 diwrnod yn ôl

Mae pobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu hannog i ddod i ddigwyddiad a fydd yn helpu i'w paratoi ar gyfer bywyd ar ôl gadael yr ysgol a'r coleg.
Disgwylir i oddeutu 200 o bobl ifanc a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ddod i Gynhadledd Ieuenctid Sir Gaerfyrddin eleni.
Nododd pobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin mewn pleidlais mai ‘Cwricwlwm i'n paratoi ar gyfer bywyd', oedd eu prif fater yn Sir Gaerfyrddin.
Bydd y gynhadledd, 'Dysgu go iawn ar gyfer bywyd go iawn, yn ystyried y wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i fyw'n annibynnol ar ôl addysg ac i'w paratoi ar gyfer bywyd ar ôl gadael yr ysgol a'r coleg ac i fyw fel oedolion hapus ac iach, yn ogystal â'u helpu i gyrraedd eu potensial llawn.
Nod y gynhadledd yw bod yn gyfrwng i bobl ifanc fynegi eu barn a'u safbwyntiau sy'n gallu dylanwadu ar y cwricwlwm lleol a'r cyfleoedd sydd ar gael i bobl ifanc.
Cynhelir y digwyddiad, sydd ar agor i bawb rhwng 14 a 23 oed, ym Mharc y Scarlets, ddydd Mawrth, 13 Tachwedd.
Daw hyn wrth i'r Cyngor Ieuenctid ddathlu ei ben-blwydd yn 15 oed.
Dywedodd Steffan Davies, sy'n aelod o Gyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin: “Mae wedi bod yn gyffrous iawn arwain y gynhadledd ar gyfer mater mor bwysig sy'n effeithio ar bobl ifanc.
“Mae arnom angen i'r holl ysgolion, prosiectau ieuenctid a cholegau ddod i'r gynhadledd gan ei bod yn hanfodol bod pawb yn cymryd rhan yn y sgwrs, o'r lle chwarae i'r Llywodraeth.”
Mae'r gynhadledd wedi cael ei threfnu gan Gyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin a Thîm Cyfranogiad a Hawliau Plant y Cyngor Sir.
Bydd gweithdai, areithiau a thrafodaethau grŵp a fydd yn rhoi sylw i brif themâu'r gynhadledd.
Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Rwy'n edrych ymlaen at fynd i'r gynhadledd eleni a chlywed barn pobl ifanc yn y sir. Byddwn yn annog cynifer o bobl ifanc â phosibl i ddod i ddysgu mwy am y cyfleoedd sydd ar gael iddynt ar ôl gadael yr ysgol.”
Cofiwch gymryd rhan yn y sgwrs drwy ddefnyddio #LearningSirGar ac ewch i www.youthsirgar.org.uk/cartref/cynhadledd/ i gael gwybodaeth ac archebu lle.