Taith Prydain - Y Wybodaeth Ddiweddaraf

76 diwrnod yn ôl

Mae'r OVO Taith Prydain bellach wedi gadael Sir Gaerfyrddin!

Dyna beth oedd profiad a hanner a chafwyd croeso cynnes gan bawb ar hyd y llwybr. Rydym wedi cael diwrnod gwych yn cynnal Cymal Un a Grand Départ.  Diolch i bawb am gefnogi'r digwyddiad - gobeithio y byddwch yn mwynhau gweddill y diwrnod ble bynnag yr ydych chi ar hyd y llwybr.  Siwrnai ddiogel gartref!

Mae'r ras bellach wedi cyrraedd Llanymddyfri

Mae'r beicwyr yn cael croeso penigamp cyn eu sbrint.

Mae'r ras wedi pasio drwy Langadog a bellach yn mynd i gyfeiriad Llanymddyfri

Mae’r ras wedi cyrraedd Ffair-fach

Bellach mae'r beicwyr ar eu ffordd i Fethlehem ar gyfer Brenin y Mynyddoedd cyntaf Cymal Un.

 

 Mae'r ras wedi gadael Llanarthne ac yn mynd i gyfeiriad Llandeilo

Mae’r ffyrdd ar hyd y llwybr yn glir fwy neu lai. Diolch am eich cydweithrediad.

Does dim mwy o broblemau yn ardal Nantgaredig.

Bellach mae'r ras wedi gadael Nantgaredig ac mae'r beicwyr ar eu ffordd i Lanarthne ar hyd y B4300

Mae'r beicwyr bellach yn mynd tuag at Danerdy lle byddant yn cymryd rhan yn y sbrint cyntaf

Mae'r ras wedi cyrraedd Pont Tywi! Mae ein beic gwyrdd enfawr yno i'w croesawu!

Mae'r traffig yn drwm yn ardal Nantgaredig a'r B4300

Mae Heddlu Dyfed Powys yn cau rhai ffyrdd.  Ceisiwch ddod o hyd i fan arall i wylio'r ras. Mae manylion y llwybr yn llawn ar gael ar y dudalen gwybodaeth i wylwyr.

Mae'r ras wedi cyrraedd Cydweli

Mae Taith Prydain wedi dechrau!

 Bydd y beicwyr yn beicio o amgylch y Gylchffordd Gaeedig Genedlaethol newydd ym Mharc Gwledig Pen-bre cyn gadael a theithio ar hyd Heol y Ffatri.

Mae Heol y Ffatri, sy'n arwain at Barc Gwledig Pen-bre bellach AR GAU i draffig

Gall cerddwyr a beicwyr dal gael mynediad i'r parc.  Cofiwch y gallwch chi barcio a cherdded/beicio o'r Meysydd Gŵyl yn y Pwll.  Mae'n bosibl y bydd ceir sydd wedi'u parcio ac sy'n rhwystro'r llwybr yn cael eu tynnu i ffwrdd.

Mae bysiau'r timau wedi dechrau cyrraedd ym Mharc Gwledig Pen-bre!