Rhaglen gosod wyneb ffordd newydd - Gelli Onn, Llanelli

53 diwrnod yn ôl

Bydd rhaglen sylweddol i osod wyneb ffordd newydd yn dechrau wythnos nesaf i wella un o'r prif ffyrdd mynediad i ganol tref Llanelli.

Mae Gelli Onn ar yr A484 yn un brif ffyrdd y dref, a bellach mae angen ailosod y wyneb ffordd.

Er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl, bydd gwaith yn digwydd gyda'r nos a thros nos (7 pm-4 am).

Bydd yn digwydd fesul cam dros tua phedair wythnos, yn dechrau 1 Hydref.

Bydd yn ofynnol i draffig ddilyn y dargyfeiriadau, ond mae trefniadau mynediad eraill yn cael eu rhoi ar waith ar gyfer tacsis a'r gwasanaethau brys.

Anfonwyd llythyrau hefyd at drigolion yng nghyffiniau'r gwaith. Ni fydd y gwaith yn effeithio ar y mwyafrif o fusnesau oherwydd yr adeg o'r nos y bwriedir cynnal y gwaith.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, sef yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Rydym yn buddsoddi'n sylweddol yn ein rhwydwaith priffyrdd, gyda £4miliwn o welliannau ar y gweill ar draws y Sir, ac mae ailosod wyneb y ffordd yng Ngelli Onn yn rhan o'r rhaglen hon.

“Mae Gelli Onn yn rhan bwysig o'r rhwydwaith ffyrdd o amgylch canol tref Llanelli, felly rydym yn ymwybodol y gall hyn achosi ychydig o broblemau o ran traffig. Dyna pam yr ydym wedi cynllunio i gyflawni'r gwaith fesul cam a thu allan i oriau traffig brig. Hoffem ddiolch i bawb ymlaen llaw am eu hamynedd a'u cydweithrediad yn ystod y gwaith hanfodol hwn."