Mwy o ddigwyddiadau chwaraeon pwysig i ddod i Sir Gâr

396 diwrnod yn ôl

SWPix

Mae Sir Gaerfyrddin bellach yn adnabyddus ym mhedwar ban byd oherwydd ei llwyddiant o ran cynnal a chroesawu Taith Prydain.

Cynhaliwyd Cymal Un ras fwyaf y DU yn y Sir heddiw (dydd Sul, 2 Medi 2018), gan ddenu 120 o feicwyr gorau'r byd a miloedd o wylwyr i'r strydoedd.

Roedd sêr y byd beicio gan gynnwys Geraint Thomas, enillydd Tour de France, a Chris Froome ymhlith y rheiny a gymerodd ran yn y ras, a ddechreuodd ym Mharc Gwledig Pen-bre a theithio tua'r gogledd drwy'r Sir, gan gyrraedd Llanymddyfri a pharhau i ddiwedd y Cymal yng Nghasnewydd.

Dyma'r tro cyntaf i Daith Prydain ddod i Sir Gaerfyrddin, a hwn yw'r digwyddiad chwaraeon mwyaf erioed sydd wedi'i gynnal gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

Gan fod y digwyddiad wedi cael ei ddarlledu'n fyw ar y teledu drwy'r dydd, roedd yn gyfle arbennig i arddangos golygfeydd a chyfleusterau Sir Gaerfyrddin, sy'n berffaith ar gyfer ystod o ddigwyddiadau chwaraeon gyda'i chymysgedd o gefn gwlad ac arfordir.

Yn ogystal, disgwylir i'r digwyddiad roi hwb economaidd o £4m i economi de Cymru, ac ychwanegu at ddiwydiant twristiaeth y Sir gan y bydd miloedd o ymwelwyr yn debygol o ddychwelyd er mwyn mwynhau'r hyn sydd ar gael yn Sir Gaerfyrddin.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: "Mae hwn wedi bod yn gyfle gwych i Sir Gaerfyrddin serennu ar lefel fyd-eang. Rwyf wedi treulio'r bore nid yn unig yn mwynhau'r ras, ond yn siarad â phobl sydd wedi cael argraff hynod dda o'r hyn y gall Sir Gaerfyrddin ei gynnig wrth gynnal digwyddiadau chwaraeon pwysig. Rwy'n sicr y bydd y ras heddiw yn golygu y bydd llawer mwy o gyfleoedd cyffrous i ni ddod ag athletwyr gorau'r byd yma i gystadlu ar ein stepen drws.

"Mae hwn yn wych i Sir Gaerfyrddin, i'n diwydiant twristiaeth sy'n tyfu, i fusnesau lleol ac i'r cymunedau lleol.

"Rwy'n falch iawn o'r croeso y mae Sir Gaerfyrddin wedi'i roi i Daith Prydain, a hoffwn ddiolch i'r trefnwyr am ymddiried ynom i ddarparu diwrnod rhagorol o rasio."