Cyngor Ieuenctid yn gofyn i chi bleidleisio

66 diwrnod yn ôl

MAE Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin yn cefnogi ymgynghoriad ieuenctid mwyaf y DU.

Bu’r aelodau yng nghyfarfod lansio swyddogol Make Your Mark mewn digwyddiad yng Nghaerdydd ar 22 Awst.

Bydd pobl ifanc yn pleidleisio i benderfynu pa 5 mater sy’n effeithio ar bobl ifanc ledled y DU fydd yn cael eu trafod yn y sesiwn flynyddol yn Nhŷ’r Cyffredin ym mis Tachwedd.

Thomas Vaughan-Jones o Landyfân yw aelod Sir Gaerfyrddin ar Senedd Ieuenctid y DU, a bydd yn cynrychioli barn pobl ifanc yn y sir ac yng Nghymru.

Mae’r bleidlais yn cael ei chynnal rhwng nawr a dechrau mis Hydref. Y llynedd cymerodd dros 950,000 o bobl ifanc ran yn y bleidlais genedlaethol.

Bydd Thomas, sy’n 14 oed, yn arwain ar Make Your Mark drwy hyfforddi aelodau eraill ac yn cael cefnogaeth gan ysgolion uwchradd, prosiectau a sefydliadau ieuenctid ar draws y sir er mwyn cael cynifer o bobl ifanc â phosibl i fod yn rhan o’r bleidlais.

Bydd y Cyngor Ieuenctid yn cynnig ymweld â chynifer o ysgolion uwchradd a phrosiectau ieuenctid â phosibl yn Sir Gaerfyrdddin er mwyn eu hannog i fod yn rhan o’r holl beth ac i leisio eu barn ar lefel y DU.

Dywedodd Thomas: “Rwy’n falch iawn fy mod wedi cael fy ethol fel aelod Sir Gaerfyrddin ar y Senedd Ieuenctid yn 2018, ac rwy’ am barhau i wrando ar syniadau a sylwadau pobl ifanc, gan sicrhau fy mod yn cynrychioli Sir Gaerfyrddin ar blatfform cenedlaethol a Phrydeinig. Byddwn i’n annog pawb rhwng 11 a 18 oed i gymryd rhan drwy bleidleisio.”

Dywedodd y Cyng. Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Mae hwn yn gyfle gwych i bobl ifanc ein sir gael dweud eu dweud a gwneud yn siŵr bod y pethau maen nhw’n angerddol yn eu cylch yn cael sylw ar lefel genedlaethol.”

Gallwch bleidleisio ar-lein www.ukyouthparliament.org.uk neu drwy bapurau pleidleisio sydd ar gael gan Gyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin participation@sirgar.gov.uk