Offeryn newydd i hyrwyddo mannau cynnal yn y sir

315 diwrnod yn ôl

Mae offeryn rhad ac am ddim wedi cael ei lansio gan Gyngor Sir Caerfyrddin sydd yn cynnig gwybodaeth am yr holl gyfleusterau cymunedol sydd ar gael yn y sir.

Mae Is-adran Eiddo y Cyngor wedi cysylltu â'r sector cyhoeddus, cynghorau tref a chymuned, y trydydd sector a busnesau lleol yn y sir ar hyn o bryd i greu 'siop un stop' ynghylch yr holl leoliadau yn Sir Gaerfyrddin sy'n darparu mannau cynnal ar gyfer cyfarfodydd, digwyddiadau a mwy.

Cefnogir y prosiect gan Un Llais Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau: “Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim gwych i hyrwyddo llawer o fannau cynnal yn y Sir a fydd, gobeithio, yn cynyddu busnes a rhoi incwm ychwanegol i'r mannau hyn. Bydd hefyd yn ei gwneud yn haws i'r rhai sy'n chwilio am fannau yn y Sir i gynnal cyfarfodydd neu ddigwyddiadau eu gweld i gyd drwy glicio un botwm yn unig."